Driftinformation:

Vi bygger en ny infrastruktur för vården

Vi har valt att specialisera oss på kommunikation i vården, specifikt inom området för remisser och svar mellan olika vårdaktörer i syftet att förenkla för våra kunder att nå sina mål och på ett bättre sätt vara tillgängliga för patienter. Våra tjänster täcker hantering av elektroniska remisser och svar inom laboratorier och röntgen samt uppkoppling av medicinska instrument och möjlighet till enkla utskrifter som hanteras helt elektroniskt. Allt vi gör ska: – Lösa problem – Spara pengar och tid för vården – Automatisera tidigare manuella processer – Skapa nya möjligheter att ge patienter bättre vård så att de snabbare blir friska Därför säger vi att vi bygger infrastrukturen till den sjukvård vi själva vill leva med.