Driftinformation:

LabPortalen och e-remiss 3.101 innehåller följande ny funktionalitet

Uppdaterat gränssnitt

Vi kommer under 2020 att successivt uppdatera gränssnittet i LabPortalen. Till den här releasen har vi gjort mindre ändringar, t ex ändrat färg på länkar så de inte är röda längre samt sett över innehåll i felmeddelanden osv.

Inloggning med SITHS-kort

Från och med den här releasen är det möjligt att logga in med SITHS-kort i LabPortalen om man använder Chrome som webläsare.

Förklarande text vid sökning av patient

Vi har lagt in en hjälptext i fältet för sök patient via personnummer på patientöversikten.

Gränssnitt skapa användare

Gränssnittet för skapa användare i LabPortalen har förbättrats så att även stora organisationer med många enheter visas på ett korrekt sätt. Det har även blivit möjligt att skapa användare som ska kunna logga in med HSA-ID.

Hälsningar

InfoSolutions

Tillbaka