Driftinformation:

Kontotyper i LabPortalen

LabPortalen används av många olika vårdgivare som har många olika behov. Därför finns olika typer av konton som i sig bygger LabPortalen, men som öppnar och stänger olika konfigurationer för att anpassas till rätt behov på bästa möjliga sätt. Våra standardkonton är: BAS, PRO och Gratis. Vi har dessutom ett speciellt framtaget konto för de som önskar vara provtagare åt andra vårdgivare via LabPortalen. Att vara provtagare åt andra vårdgivare er mottagningen möjlighet till nya intäkter! Ytterligare kontotyper finns och fler kan skapas. Säg till oss om det är någon kombination av tjänster som du saknar så kan vi skapa en kontotyp även för det.

Tjänster GRATIS BAS PRO Provtagningsenhet Externt system
Maximalt 5 användare
Elektroniska svar
Elektroniska remisser
Långtidslagring av remiss och svar
Lokala analyser och mätvärden
Batchutskrift
Uppslag mot folkbokföringsregister
Skapa statistik
Visa remisser tillhörande annan vårdgivare
Visa svar tillhörande annan vårdgivare
Tillåtet för annan vårdgivare att registrera lokala resultat
Integration – Export av svar
Integration – Automatisk eRemiss
Integration – API

BAS

BAS är ett konto som innehåller all tänkbar funktionalitet för ett normalt användande på ett mottagning som vill arbeta effektivt med elektroniska remisser och svar till både laboratorier och röntgen. Kostnaden för BAS är 100 kr per användare och månad.

PRO

PRO är kontot som innehåller allt som BAS har, men som även öppnar upp kontot för dialog och samarbete med andra vårdgivare genom att kunna läsa remisser och svar, eller för att kunna spara remisser i provtagningsnätverket. Provtagningsnätverket är ett nätverk av beställande enheter och provtagare som gör det möjligt för patienten kan ta sina prover hos annan vårdgivare vart som helst i Sverige. När ni tecknar ett avtal för PRO får ni tillgång till en gratis lärarledd utbildning på distans där vi går igenom alla funktioner och konfigurerar system så att det är anpassat efter era behov. Kostnaden för PRO är 175 kr per användare och månad.

Gratis

Gratiskontot går snabbt att komma igång med för att kunna skapa remisser och ta emot svar. Kontot är begränsat framför allt genom att det inte är ett lagringssystem för vårddata på sikt. Svar och remisser sparas i 3 månader, och användare måste själva dokumentera i annat system eller på papper.

Provtagningsenhet

Provtagningsenhet är kontot som innehåller allt som krävs för att ni ska kunna bedriva verksamhet och agera provtagare år andra vårdgivare. Kontot tillåter upp till 5 användare (fler kan läggs till för en kostnad) och ger möjlighet att öppna upp remisser från andra vårdgivare för att utföra provtagningen. När ni tecknar detta avtal får ni tillgång till en gratis lärarledd utbildning på distans där vi går igenom alla funktioner och konfigurerar system så att det är anpassat efter era behov. Vi hjälper er igång med allt vad gäller utbildning så att ni kan göra konfigurationen, kontakt med laboratorier och att beställa nödvändiga produkter för provtagningen om ni inte redan har rutiner för det. Kostnaden är 350 kr per månad och inkluderar upp till 5 användare. Vid provtagning i LabPortalen av remiss från annan vårdgivare via provtagningsnätverket debiteras provtagaren 10 kr.