Anslutna vårdgivare för Mobil Provtagning Covid-19

Just nu är provtagningen för personer med symtom som arbetar inom vård- och omsorg.

OBS! testet visar inte om du har antikroppar (=har haft Covid-19) bara om du har viruset vid provtagningstillfället.

För att du ska kunna göra en egenprovtagning på en mobil provtagningsplats måste du ha remiss från en vårdgivare. Nedan finns en lista på vårdgivare som kan skapa remisser. Kontrollera först med din region om du är anställd inom vård och omsorg, eller med din företagshälsovård om ditt företag har en sådan. Alternativt tar du själv kontakt med någon av dessa vårdgivare nedan.
När remissen är skapad får du information om vart du ska boka in datum, tid och plats för provtagning.

För anställda i Stockholm gäller att arbetsgivaren ska anmäla sina anställda till Region Stockholms app Alltid öppet genom att ringa telefonnummer: 08-123 42 600 och välja knappval 7. Därefter kan medarbetaren logga in på appen och själv begära ut sin remiss.

Vårdgivare Kontaktuppgifter Beskrivning
Coridis Care AB coridiscare@gmail.com

digital vårdgivare med snabb remisshantering och uppföljning

https://www.coridiscare.se/covid-19/

Ortopedi Skåne

erik.weber@hotmail.com

046-392929

Skapar remisser och hjälper mottagningar, boenden och kommuner

Thorndyke & Ball AB

Medicinskaintyg Sverige 

Jacob Rosenholm VD/CEO

Info@medicinskaintyg.se
08-51258800

0738742766
www.medicinskaintyg.se

Skapar remisser och hjälper mottagningar, boenden och kommuner

Nordic Executive Medicine

mahir@nordicem.se
Mobil: 070-0330039

Dr. Joseph Said
joseph@nordicem.se
Mobil: 073-623 23 92
Skapar remisser och hjälper mottagningar, boenden och kommuner med medicinska konsultationer.
Utfärdar medicinska intyg
nem.kaddio.com

NAB Kliniken

08-612 95 22

info@nabhalsocenter.se

Skapar remisser och hjälper mottagningar, boenden och kommuner

Läkarhälsan

covid19@lakarhalsan.nu

Sofie Svensson
Telnr: 0769420296

Specialistmottagning med snabb remisshantering för mobil provtagning Covid19, läkarintyg, möjlighet till videosamtal och medicinsk bedömning genom vår digitala plattform. Kan även hjälpa till med sjuk- friskintyg