Vad är en godkänd webbläsare?

InfoSolutions har produkter som är CE-märkta eller som på annat sätt har krav på kvalitet som kontrolleras och garanteras genom tester. Testerna utförs på valda webbläsare och dessa webbläsare blir därmed godkända. Väljer ni som kund att använda produkterna i några av de icke godkända webbläsarna så görs det på eget initiativ med med vetskapen om att det inte är testat enligt vår process för kvalitet och kontroll och därmed kan inte funktion garanteras. En icke godkänd webbläsare kan mycket väl fungera, men vi har helt enkelt valt att inte lägga tiden för att testa alla olika webbläsare.

Webbläsare för LabPortalen

LabPortalens godkända webbläsare är: * Internet Explorer * Google Chrome