Driftinformation:

Säkerhetshöjning i LabPortalen från 1 oktober

Från den 1 oktober skärps kraven på anslutningar som görs mot LabPortalen. Endast anslutningar med TLS 1.2 (eller högre) kommer att accepteras. Denna ändring genomförs för att höja säkerheten i LabPortalen då anslutningar med TLS 1.0 eller 1.1 inte längre anses vara säkra.Detta gäller främst de system som har valt att integrera mot Labportalen samt eRemiss.Ändringen är redan genomförd i LabPortalens valideringsmiljö, så integrerade system har möjligheten att verifiera sin funktionalitet där. Anslutningar med TLS 1.0 eller 1.1 kommer att nekas och leder då till att LabPortalen [ ... ]

Läs mer

Trevlig sommar!

Nu värmer solen oss och semestern är nära. Jag ska ta och summera året så här långt för oss på InfoSolutions, och det har verkligen varit ett händelserikt år även om bara halva året gått. Så sent som för någon vecka sedan kunde man igen läsa om oss i tidningarna, men denna gång för att vi hade ett intrång i vår produkt LabPortalen, och jag ska vara ärligt med att det var stunder då vi tvivlade på överlevnad. Cybersäkerheten är ett hot vi måste ta på största allvar i vår bransch som innan varit ganska undantagna för angrepp. Med hjälp av experter och ett otroligt engagemang i teamet kunde vi [ ... ]

Läs mer

Screeningtjänster ska utrota hepatit C

Många människor går med hepatit C utan att veta om det. Med enkla screeningtestet hepatitctest.nu ska sjukdomen hittas - och utrotas för alltid. När det nya botande läkemedlet mot hepatit C introducerades på marknaden, utformades målet att utrota sjukdomen i Sverige innan 2030. Med pandemin fick denna redan utslagna grupp stå tillbaka. Igen. Nu tas nya tag. Med Health Solutions hepatitctest.nu, som integrerar mot vårdens nationella beslutsstöd InfCare Hepatit och används genom InfoSolutions Labportalen, ska fler sjuka hittas och få behandling. Varför är det viktigt att precis alla får vård? – Om vi inte når individerna i mörkertalet [ ... ]

Läs mer

Viktig information gällande intrång i LabPortalen och eRemiss.

En extern aktör har påvisat en svaghet i säkerheten genom ett olagligt intrång, den 16/6-2021, gällande produkten LabPortalen/eRemiss. Under tiden då den forensiska utredningen pågick kunde initialt inga uppgifter om begränsningar bekräftas. Därför gick InfoSolutions ut med information till alla kunder om att ingen data kunde uteslutas vara påverkad.Utredningen är klar och visar att aktören har kunnat se information om en ytterst begränsad andel personer. De uppgifter som visats är personuppgifter (namn, personnummer, adress) men [ ... ]

Läs mer

Releaseinformation i LabPortalen och eRemiss

Den 17 juni 2021 kl.18:00 släpps version 3.0.107 av LabPortalen och eRemiss. Nedan har vi listat de ändringar och uppdateringar som junireleasen innehåller. Ny funktionalitet i LabPortalen fristående Användarhantering Ett stort arbete har gjorts för att förbättra användarhanteringen i LabPortalen. Du som administratör kan nu självständigt hantera användarna inom din organisation, till exempel: Sätta användarroll Sätta behörighet Bifoga engångskoder Byta enhet på användare Administrera alla uppgifter på användaren Buggrättning för LabPortalen fristående och integrerat i journalsystem Innehåll röntgenremiss Under fliken ’Röntgen och fysiologi’ på patientöversikten har det funnits en bugg som inneburit att röntgenremissens undersökningar inte har presenterats [ ... ]

Läs mer

Spelarna testas inför Fotbolls EM

Covid-19 har varit en utmaning för idrottsrörelsen, men regelbunden testning har gett de professionella fotbollslagen möjlighet att utöva sin sport. I Svenska Fotbollsförbundets herrlandslag har spelarna testats minst var fjärde dag och får svar via InfoSolutions LabPortalen. LabPortalens vanligaste användare finns inom sjukvården som skickar elektroniska remisser till laboratorium för alla sorters medicinska prover som tas. Men det finns andra också som behöver kontrollera hälsan kontinuerligt. Bland de finns elitidrottare. Dale Reese är Medical Liaison Officer för fotbollslandslaget och har en nyckelroll i den omfattande covid-19-testandet av spelare och ledare inför och under EM. Det europeiska fotbollsförbundet [ ... ]

Läs mer

Regioner bromsar klustersmitta med LabPortalen

Regionernas smittspårningsteam kartlägger spridningen av covid-19. InfoSolutions bromsar lokala utbrott i Region Skåne och Region Dalarna. Remisser och svar hanteras elektroniskt i InfoSolutions plattform LabPortalen. Vid misstanke om ett covid-19 utbrott på en skola eller en arbetsplats finns möjlighet att erhålla en större mängd testkitt. För att bryta smittkedjor kan en hel skolklass eller avdelning uppmanas att provta sig antingen på plats eller i hemmet. Det riktar sig till invånare som är symtomfria men som behöver testa sig för att de går i en klass eller befinner sig på en arbetsplats [ ... ]

Läs mer

Fler labb får digital svarshantering

Att få direkt tillgång till medicinska labb över hela Sverige, och för labben att nå vårdgivare - det är en viktig orsak till att fler väljer LabPortalen för den digitala remisshanteringen av prover. Under våren har nya kunder hittat till InfoSolutions plattform LabPortalen som kopplar samman vårdgivare och labb. Allt fler ser fördelarna med att slippa hantera remisser och provsvar på papper, men även nätverket lockar, tror InfoSolutions produktägare Anna Uhlmann. – Det är såklart jätteroligt att fler och fler laboratorier upptäcker LabPortalen. Att fler laboratorier ansluter sig gör att målet att LabPortalen ska vara navet i ett nationell provtagningsnätverk kommer allt närmare. Här är det nätverket i sig som [ ... ]

Läs mer

Nya digitala lösningar används för att spåra covid-tester

Region Stockholms hemmatester för covid-19 bokas och spåras med InfoSolutions LabPortalen och nya TrackIt. Förra veckan startade möjligheten att hämta tester på apoteken som görs i hemmet för att testa covid-19. Testkitten är opersonliga och kopplas samman först när den som testas gjort provet och skriver in en kod i 1177. Provet lämnas sedan tillbaka till apoteket och går därefter iväg till laboratoriet. Bokning görs redan innan hämtning av testkit på apoteken för att minska risken för trängsel. Bokningen görs också via appen Alltid Öppet och tekniken bakom är [ ... ]

Läs mer

Hon utbildar Sveriges teststationer i smittskydd

Bristen på hygien ute på de mobila provtagningsstationerna för covid-19 kan leda till att folk dör. InfoSolutions Madeleine Bladh utbildar provtagningspersonalen i smittskydd och ser till att både personal och invånare som testar sig är trygga. Madeleine Bladh arbetar i InfoSolutions kundtjänst och har sedan i juni 2020 utbildat personalen på regionernas provtagningsstationer i smittskydd. Behovet av PCR-tester ökade i regionerna vilket ledde till att även kapaciteten ökade med flera labb. Madeleine Bladh gick från att utbilda cirka fem regioner till 15 regioner på drygt sex månader. Utbildningarna sker regionvis och innefattar smittskydd, lagar och regler, arbetssätt och InfoSolutions system LabPortalen som används för att märka provrören och skicka remiss elektroniskt [ ... ]

Läs mer