Inställd release i april

Publicerat:

På grund av det osäkra läget som råder i Sverige samt att ändringsstopp för IT-system har införts i vissa regioner har InfoSolutions tagit beslutet att ställa in releasen av LabPortalen och eRemiss som skulle skett den 23/4. Vi fortsätter vår utveckling mot junireleasen istället med förhoppning om att läget stabiliserats vid den tiden. Tack för er förståelse. Vänliga hälsningar InfoSolutions[ ... ]

Läs mer

Nytt samarbete med Folkhälsomyndigheten

Publicerat:

Idag, 2020-03-02, sjösätts vårt senaste samarbete med Folkhälsomyndigheten. InfoSolutions har, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, byggt en förenklad eRemiss för test av Coronavirus (SARS-CoV-2). Remissen nås direkt via Folkhälsomyndighetens hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/analyskatalog/pcr/coronavirus-2019-ncov/) och kan användas av samtliga vårdgivare i Sverige. eRemissen kommer öka andelen elektroniska remisser och minska antalet pappersremisser, vilket ger en ökad produktivitet och patientsäkerhet. Resultatet blir inte bara en automatiserad administration av remisserna, utan ökar även möjligheten för Folkhälsomyndigheten att planera verksamheten då remisserna kommer [ ... ]

Läs mer