Viktig information gällande intrång i LabPortalen och eRemiss.

Publicerat:

En extern aktör har påvisat en svaghet i säkerheten genom ett olagligt intrång, den 16/6-2021, gällande produkten LabPortalen/eRemiss. Under tiden då den forensiska utredningen pågick kunde initialt inga uppgifter om begränsningar bekräftas. Därför gick InfoSolutions ut med information till alla kunder om att ingen data kunde uteslutas vara påverkad.Utredningen är klar och visar att aktören har kunnat se information om en ytterst begränsad andel personer. De uppgifter som visats är personuppgifter (namn, personnummer, adress) men [ ... ]

Läs mer

LabPortalen 3.103 innehåller följande ny funktionalitet

Publicerat:

Ny funktionalitet gällande patientsökning Från den här releasen kommer man få välja hur man vill söka fram sin patient. Man kan välja på att antingen söka på ”fullständigt personnummer” alternativt göra en ”fritextsökning”. Förvalt är alltid sökning på fullständigt personnummer för att göra det så patientsäkert som möjligt. Anledningen till förändringen är ökad prestanda och en tydlighet i hur sökningen ska göras Användarinformation Funktionen kommer visas för de användare som har rollen ”administratör” i LabPortalen. [ ... ]

Läs mer

Fler regioner ansluter sig till drive in-stationerna

Publicerat:

Pressmeddelande 2020-06-08  Fler regioner ökar nu testkapaciteten med de mobila teststationerna för att kunna testa fler för covid-19 utan att belasta sjukvården. Lösningarna för remiss varierar över landet, men 1177 är de vanligaste. Ytterligare regioner utöver Stockholm och Sörmland  har redan, eller förbereder nu, att öppna mobila teststationer för att testa befolkningen för förekomst av covid-19. Än så länge erbjuds inte antikroppstester och eventuell immunitet. Än så länge är det Gotland, Jämtland-Härjedalen, Örebro, Halland, Värmland [ ... ]

Läs mer

Klart med remiss och ersättning för coronatester

Publicerat:

Ett samtal och sedan en anmälan i en app. Det ska räcka för att få remiss för att testa sig för covid-19 på någon av teststationerna som Infosolutions driver i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Nu ska allt var klart för testning av vård- och omsorgspersonal. Direktiven från Region Stockholm är att verksamhetens chef ska ringa in och lämna namn och personnummer på sina anställda. Det ska göra att rätt grupp ska få testa om de har [ ... ]

Läs mer

Måste man ha symtom för att testet ska ge resultat?

Publicerat:

Just nu pågår testning av covid-19 på flera håll i Stockholm. Här ger Alex Stendahl, vd för Infosolution som har Labportalen, svar på de vanligaste frågorna. Vad visar testet vid provstationerna? – Testerna visar om personen har covid–19 just nu. Våra tester påvisar inte om patienten har antikroppar Vilka får testa sig? – Vård– och omsorgspersonal samt personal i samhällsviktiga funktioner, säger Alex Stendahl. Vi driver privat hemtjänst, hur ska vi göra? – Arbetar du [ ... ]

Läs mer

Provstationer för vård- och omsorgspersonal

Publicerat:

Flera teststationer ställs nu upp för att snabbt kunna ge svar till personal som behöver kunna komma tillbaka till jobbet. Första bussen kommer att stå vid fältsjukhuset utanför Stockholmsmässan i Älvsjö. Därefter upplåter Lidl-butiker flera parkeringsplatser för de mobila teststationerna. Det enda som behövs är en remiss från en vårdinstans. –Vi vill att vård- och omsorg ska få tillbaka den personal som tidigare suttit hemma med milda symtom och sedan i karantän under lång tid, [ ... ]

Läs mer

Dynamic Code och LabPortalen InfoSolutions i nytt samarbete.

Publicerat:

Dynamic Code och LabPortalen InfoSolutions i nytt samarbete. Under vecka 13 inleds ett samarbete mellan Dynamic Code och LabPortalen/InfoSolutions. Vårdgivare kopplade till LabPortalen kan beställa självtest åt sina patienter och ta emot deras provsvar. Patienterna tar provet själva  hemma, skickar provet till Dynamic Codes laboratorium för analys, och behöver därmed inte uppsöka vården fysiskt. Provsvaren överförs därefter automatiskt till vårdgivarens journalsystem via LabPortalen. Vårdgivarna får tillgång till ett tjugotal självtester till låga kostnader. Läs mer [ ... ]

Läs mer