Viktig information gällande intrång i LabPortalen och eRemiss.

Publicerat:

En extern aktör har påvisat en svaghet i säkerheten genom ett olagligt intrång, den 16/6-2021, gällande produkten LabPortalen/eRemiss. Under tiden då den forensiska utredningen pågick kunde initialt inga uppgifter om begränsningar bekräftas. Därför gick InfoSolutions ut med information till alla kunder om att ingen data kunde uteslutas vara påverkad.Utredningen är klar och visar att aktören har kunnat se information om en ytterst begränsad andel personer. De uppgifter som visats är personuppgifter (namn, personnummer, adress) men [ ... ]

Läs mer

LabPortalen 3.103 innehåller följande ny funktionalitet

Publicerat:

Ny funktionalitet gällande patientsökning Från den här releasen kommer man få välja hur man vill söka fram sin patient. Man kan välja på att antingen söka på ”fullständigt personnummer” alternativt göra en ”fritextsökning”. Förvalt är alltid sökning på fullständigt personnummer för att göra det så patientsäkert som möjligt. Anledningen till förändringen är ökad prestanda och en tydlighet i hur sökningen ska göras Användarinformation Funktionen kommer visas för de användare som har rollen ”administratör” i LabPortalen. [ ... ]

Läs mer

Dynamic Code och LabPortalen InfoSolutions i nytt samarbete.

Publicerat:

Dynamic Code och LabPortalen InfoSolutions i nytt samarbete. Under vecka 13 inleds ett samarbete mellan Dynamic Code och LabPortalen/InfoSolutions. Vårdgivare kopplade till LabPortalen kan beställa självtest åt sina patienter och ta emot deras provsvar. Patienterna tar provet själva  hemma, skickar provet till Dynamic Codes laboratorium för analys, och behöver därmed inte uppsöka vården fysiskt. Provsvaren överförs därefter automatiskt till vårdgivarens journalsystem via LabPortalen. Vårdgivarna får tillgång till ett tjugotal självtester till låga kostnader. Läs mer [ ... ]

Läs mer