Baxter Connex Spot Monitor

Uppkoppling av Baxter/WelchAllyn Connex Spot Monitor

InfoSolutions har, i samarbete med Baxter/WelchAllyn tagit fram en automatiserad uppkoppling av monitorerna så att all avläsning automatisk skickas till användarens journalsystem.

Connex Spot Monitor tillverkas och säljs av Hill-rom och samarbetet inkluderar att InfoSolutions har byggt en tjänst för att automatisk koppla upp monitorerna till InfoSolttions tjänstenät där vårddata kan skickas till olika journalsystem på ett säkert och kontrollerat sätt.

De journalsystem som är uppkopplade är:

- TakeCare i Stockholm

Enkel anslutning

Själva anslutningen är enkel att komma igång med då det mesta är klart redan från start.
Instrumenten måste kopplas in på mottagningens WIFI och kopplingen till ett journalsystem måste konfigureras.

Så snart det är gjort är nästa monitor ännu enklare att komma igång med, bara se till att den kommer upp på mottagningens WIFI så kommer mycket av konfigurationen att automatisk ske.
Uppkopplingen sker via våra molntjänster och har givetvis full säkerhet. Tjänsten ger er direkt tillgång till mätvärden från instrumentet in till ert journalsystem.

Vill du automatisera? Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss