Dynamic Code och LabPortalen InfoSolutions i nytt samarbete.

Dynamic Code och LabPortalen InfoSolutions i nytt samarbete.

Under vecka 13 inleds ett samarbete mellan Dynamic Code och LabPortalen/InfoSolutions. Vårdgivare kopplade till LabPortalen kan beställa självtest åt sina patienter och ta emot deras provsvar. Patienterna tar provet själva  hemma, skickar provet till Dynamic Codes laboratorium för analys, och behöver därmed inte uppsöka vården fysiskt. Provsvaren överförs därefter automatiskt till vårdgivarens journalsystem via LabPortalen.

Vårdgivarna får tillgång till ett tjugotal självtester till låga kostnader.

Läs mer här:

https://it-halsa.se/dynamic-code-och-labportalen-infosolutions-i-nytt-samarbete-digital-vardkedja-kan-avlasta-varden-med-10-miljoner-vardbesok-per-ar/