Fler regioner ansluter sig till drive in-stationerna

Pressmeddelande 2020-06-08 

Fler regioner ökar nu testkapaciteten med de mobila teststationerna för att kunna testa fler för covid-19 utan att belasta sjukvården.

Lösningarna för remiss varierar över landet, men 1177 är de vanligaste.

Ytterligare regioner utöver Stockholm och Sörmland  har redan, eller förbereder nu, att öppna mobila teststationer för att testa befolkningen för förekomst av covid-19. Än så länge erbjuds inte antikroppstester och eventuell immunitet. Än så länge är det Gotland, Jämtland-Härjedalen, Örebro, Halland, Värmland och Gävleborg som anslutit sig. Den sistnämnda ger remiss genom Doktor24, övriga använder 1177. Den 15 juni ansluts också regionerna Gotland, Skåne, Blekinge, Västmanland och Västernorrland till teststationerna.

Infosolutions är normalt leverantörer av elektroniska remisser och kommunikation av provsvar mellan vård och laboratorie, men när corona-viruset började spridas i Sverige kunde mobila teststationer snabbt vara på plats. 

— Viktigast just nu är att vården inte belastas med ökade testningar, men samtidigt måste människor få veta om de har covid-19 för att kunna minska spridningen, säger Alex Stendahl, vd på Infosolutions.

Testningen görs på uppmaning av regering och Folkhälsomyndighet och bekostas statligt. 

Testningen går till på två sätt. Det ena är att åka till något av de ställen som Infosolutions driver tillsammans med Samtrans för testning på plats. Flera av regionerna erbjuder också en mobil station som kan komma hem till patienten. Testtillfället tar cirka fem minuter och svar kommer inom ett dygn.

Alla kan nu testas, men behöver remiss. Det vanligaste är att kontakta antingen 1177, Doktor24 eller som i Stockholm appen Alltid öppet. 

* * *

För praktiska frågor kring provtagning:

Anna Apelgren, chef för kundservice, Infosolutions, anna.apelgren@infosolutions.se. Tel:  070-783 90 27

För frågor kring avtal och bakgrund till initiativet att starta mobila testcenter:

Alex Stendahl, vd InfoSolutions, alex@infosolutions.se Tel: 070-855 61 14

Kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se  Tel: 070-4834300

InfoSolutions driver bland annat Labportalen som skickar digitala remisser och provsvar för provtagning mellan drygt 1000 vårdgivare och testlaboratorier i Sverige.