Gå eller cykla till coronatestet – nu får regioner öppna promenad-stationer

Nu är det fritt fram för alla regioner att söka tillstånd för stationer för gående och cyklister som ska testa sig för covid-19.

InfoSolutions har tagit fram en lista på säkerhetskrav som godkänts av Folkhälsomyndigheten.

Allt fler regioner har ansökt om att få tillstånd för att ta emot invånare som inte kan komma med bil för att testa sig för covid-19. Region Halland var först ut med stationer för gående och utifrån det exemplet har kunskap och metod utvecklats för att göra testningen säker.

En provstation för gående har andra utmaningar än när invånarna kommer med bil. Testningen ska göras säker utan risk för spridning av viruset, och det får heller inte vara en osäker situation med trafik för nära de gående. Därtill får inte de testande lockas att åka lokaltrafik, då viruset riskerar att spridas på väg till och från den mobila provstationen.

– Vår uppgift som ansvariga för den nationella testningen av covid-19 är att alla ska få möjlighet att testa sig och flera regioner har efterfrågat möjligheten för gående, säger Alex Stendahl, vd på InfoSolutions.

Några regioner hanterar själva all testning av covid-19 och än så länge har 15 regioner anslutit sig till det nationella programmet för testning som utfärdats av Folkhälsomyndigheten.

InfoSolutions tog redan för ett år sedan initiativet att öppna provstationer i samarbete med Folkhälsomyndigheten. I februari  i år tilldelades det formella uppdraget. Sedan dess har InfoSolutions smittskyddskunniga arbetat för att ta fram en metodbeskrivning med skyddsåtgärder för att kunna göra en station säker för gående. Det handlar bland annat om lämplig plats, val av skyddsutrustning och hur skyltning bör göras. Nyligen godkände Folkhälsomyndigheten InfoSolutions riskbedömning.


För praktiska frågor kring provtagning, kontakta Anna Apelgren, Operativ chef för den nationella testverksamheten på InfoSolutions, anna.apelgren@infosolutions.se. Tel:  070-783 90 27.

För kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se  Tel: 070-483 43 00.