Hon utbildar Sveriges teststationer i smittskydd

Bristen på hygien ute på de mobila provtagningsstationerna för covid-19 kan leda till att folk dör. InfoSolutions Madeleine Bladh utbildar provtagningspersonalen i smittskydd och ser till att både personal och invånare som testar sig är trygga.

Madeleine Bladh arbetar i InfoSolutions kundtjänst och har sedan i juni 2020 utbildat personalen på regionernas provtagningsstationer i smittskydd. Behovet av PCR-tester ökade i regionerna vilket ledde till att även kapaciteten ökade med flera labb. Madeleine Bladh gick från att utbilda cirka fem regioner till 15 regioner på drygt sex månader.

Utbildningarna sker regionvis och innefattar smittskydd, lagar och regler, arbetssätt och InfoSolutions system LabPortalen som används för att märka provrören och skicka remiss elektroniskt till laboratoriet. I utbildningen finns en teoretisk del i form av utbildningsmaterial, video, onlineutbildning och en praktisk del som innebär att gå bredvid en kollega på en provtagningsstation under en dag.

Förutom att hålla i onlineutbildningarna ser Madeleine Bladh till att utbildningsmaterialet är uppdaterat och att det finns skriftligt material om arbetssättet på plats på provtagningsstationerna och i de regioner som erbjuder hemtester.

På vilket sätt ingår hygien i utbildningarna?

– Vi går igenom skyddsutrustning, när och hur det ska användas samt vad som är viktigt att tänka på när skyddsutrustningen byts ut. Personalen bär munskydd, skyddsförkläde och visir och hanterar varje invånare som om den vore smittad. Det finns ytdesinfektion samt handsprit på plats och på utbildningen går vi igenom begreppet kontaminering. Då får de som utbildas förståelse för vilka material och ytor som kan vara smittade samt vikten av att stationen hålls ren. En del av skyddsutrustningen är tång, box eller påse för att det aldrig ska förekomma kroppskontakt mellan invånaren och provtagningspersonalen.

I februari 2021 fick Madeleine Bladh förstärkning kring utbildningarna av forna SAS-anställde Johan Bergvall som tidigare hållit utbildningar inom flygbranschen. Idag arbetar Bergvall på en provtagningsstation i Region Stockholm samt med covidtestningen på Arlanda. Tillsammans genomför Madeleine Bladh och Johan Bergvall cirka 30 utbildningar per månad för ny provtagningspersonal.

Hur säkerställer ni att flödet är patientsäkert i utbildningarna?

– Eftersom vi behandlar personuppgifter är vi noga med att informera om sekretess, GDPR och total tystnadsplikt. Provtagningspersonalen har ett stort ansvar för att rätt person får rätt provkit. Invånaren ska vara trygg med att all information kring hens covidtest stannar inom projektet. Provtagningspersonalen får inte lov att kontakta invånaren om dem skulle träffas privat.

I InfoSolutions uppdrag från Folkhälsomyndigheten har cirka 1700 medarbetare på regionernas provtagningenheter blivit utbildade. Förutom det har 1238 personer inom Apoteket AB biståtts med utbildningsmaterial och manualer. Dessutom har InfoSolutions genomfört tekniska utbildningar i LabPortalen för landets hälsocentraler som agerar in- och utlämningsställen för hemtester samt för hemtjänstföretag som beställer ett större antal PCR-tester till sin personal.

Vad tycker du om att hålla i utbildningar för covidverksamheten?

– Jag känner en enorm stolthet över att vara en del av projektet, vi är ett bra team som genom gott samarbete har kommit dit vi är idag. Vi har byggt upp en egen organisation på väldigt kort tid där vi hjälper tiotusentals invånare dagligen. Det är också något vi delar med provtagningspersonalen – att dem är med och gör en viktig samhällstjänst under pandemin. Det är solidariskt och vi hjälper samhället och sjukvården rejält.

Det är häftigt att vi når ut med all information över hela Sverige och lyckas hjälpa region efter region med detta flöde. Vi har haft 130 000 provtagningar per vecka som en jämn ström under de senaste veckorna och totalt sett har vi haft 3.1 miljoner bokningar i systemet.

Är det något annat du tycker är viktigt i utbildningarna?

–  Jag brukar säga att bemötandet har stor betydelse. Invånare som kommer och provtar sig vid stationerna är ofta oroliga och nervösa. Eftersom bokningen görs och provsvaret erhålls digitalt kan provtagningstillfället vara den enda mänskliga kontakten invånaren har. Att vara en god medmänniska, bjuda på ett leende och vara trevlig kan då betyda mycket.

Vilka utmaningar har du stött på?

– Det är utmanande att hålla utbildningar online när jag inte kan få samma kontakt med deltagarna som om vi skulle träffas på riktigt. Men vi har löst det med kravet att kameran ska vara på samt ha mycket interaktion i utbildningarna.

Kan du tänka dig hålla i utbildningar även efter pandemin?

– Ja absolut! Vi håller i utbildningar kring LabPortalen eftersom det ingår i Bas- och Prokonton för nya användare i systemet. Det ser jag fram emot att fortsätta med. Jag trivs med att bemöta människor och få lära ut, säger Madeleine Bladh.


InfoSolutions tog redan under pandemins början initiativ till mobila provtagningsstationer. Idag har företaget det nationella uppdraget för den storskaliga testverksamheten av covid-19 från Folkhälsomyndigheten.

InfoSolutions erbjuder utbildningar i LabPortalens användarvänliga gränssnitt för elektroniska remisser och svar mellan vårdgivare och laboratorier. Utbildningarna görs av InfoSolutions personal som har stor kunskap om LabPortalen och lång erfarenhet av arbete inom vården.