InfoSolutions utses till Gasellföretag för andra året i rad

InfoSolutions har återigen kvalat in bland Sveriges främsta tillväxtföretag och är utnämnd till Gasellföretag för andra året i rad.

Dagens industri utser varje år de snabbast växande företagen till Gaseller med syfte att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa.

För att belönas med utmärkelsen Gasellföretag måste företaget uppfylla ett antal högt ställda kriterier baserat på bolagets fyra senaste årsredovisningar. Dessutom behöver bolaget gå igenom en helhetsbedömning där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in. Mindre än 1% av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven att få kallas Gasellföretag.

Ett Gasellföretag har:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

DI Gasell 2020! Ett härligt besked för oss på InfoSolutions, säger Alex Stendal, VD på InfoSolutions.

Väldigt roligt att se att våra affärsmodeller, struktur och företagskultur under lång uppbyggnad ger denna uppmärksamhet. Vi fortsätter att leverera effektivitet till hälso- och sjukvården hoppas redan på att bli gaseller även nästa år.

Dagens industri presenterar sin tävling DI Gasell såhär:

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen till Gaseller. Vi ser det som vår uppgift att hylla och lyfta fram dessa hjältar runt om i landet.

I år hyllas värdiga vinnare på ett digitalt live event som för Stockholm- och Uppsalaregionen kommer hållas den 8 december. Under eventet koras även Årets Impactgasell, Årets Framtidsgasell och Årets Kvinnliga Gasell.

***

Kommunikation och pressfrågor hänvisas till Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se  Tel: 070-483 4300.

Övriga frågor, kontakta oss här.