Lab2Lab – när labb delar remiss med annat

Många laboratorier i dag är specialiserade och erbjuder ett begränsat utbud av analyser. Dessa har i sin tur en eller flera underleverantörer som utför de prover som det egna labbet inte utför. Med Lab2Lab förenklas processen betydligt.

Många labb har digital hantering av remisser och provsvar mot uppdragsgivarna. Men när prover och remisser ska skickas vidare till andra laboratorier görs det ofta med papper och fax. Det kan nu göras säkrare digitalt.

– Lab2lab är en produkt vi utvecklat tillsammans med laboratorier, säger Alex Stendahl, vd Infosolutions. Under pandemin blev behovet akut, när många labb låg på gränsen för den egna kapaciteten, men prover skickas fortfarande mellan labb varje dag.

Lab2Lab är främst en tjänst för de laboratorier som vill anlita andra laboratorier som underleverantör, och som vill automatisera, digitalisera och effektivisera den verksamheten. Tjänsten medför inga nya moment eller nya rutiner för det remissmottagande laboratoriet. De kommer få remissen helt enligt sina befintliga rutiner, och rören kommer att vara märkta med rätt koder direkt.

Det remitterande laboratoriet kommer att få en minskad hantering då alla remisser måste avgångsregistreras och märkas om med nya etiketter från LabPortalen och därmed behålla en hög kvalitet i hela leveransen. Det går till genom att läkaren beställer analyser i sitt befintliga journalsystem, och remissen skickas till laboratoriet. Laboratoriet anlitar i sin tur en underleverantör och därför går remissen vidare, direkt, in till LabPortalen. Där ligger den och väntar på att en användare på laboratoriet ska scanna in ett av rören, och då hittas remissen. När remissen hittas kan nya etiketter skrivas ut och röret märks med den nya informationen och remissen skickas sen helt elektroniskt till underleverantören.

Underleverantörer mottar remissen enligt sina normala rutiner, och tar även emot provröret som redan är korrekt märkt och som därför passar in i underleverantörens arbetsflöde. Efter analysen skickas svar tillbaka till LabPortalen, som också är avlämningspunkt för ansvaret mellan de två laboratorierna.

LabPortalen kan exportera ut svaren automatiskt, manuellt eller så kan de helt enkelt skrivas av om laboratoriets laboratoriesystem inte har stöd för automationen. Svaret från laboratoriet skickas vidare ut till remitterande journalsystem och når den remitterande läkaren.

Processen sparar tid för alla inblandade parter och ger vården höjd kvalitet, snabbare hantering och kortare svarstider.