Lab2Lab

Automatisering av remisser och svar mellan laboratorier

Remisser skickas mellan de egna LIMS, oavsett remittent, lab eller labsystem.

Automatisering av kontroll, märkning, registrering och uppföljning

Som remitterande laboratorium beställer ni i LabPortalens gränssnitt eller automatiserat via API, och använder sen LabPortalens inbyggda funktioner för kontroll, märkning av rör och avgångsregistrering samt uppföljning.

Automatiserar och effektiviserar labverksamheten

Lab2Lab kan automatisera processer för att remittera mellan olika laboratorier och på så vis effektivisera och korta tiden för hanteringen.