LabPortalen 3.103 innehåller följande ny funktionalitet

Ny funktionalitet gällande patientsökning

Från den här releasen kommer man få välja hur man vill söka fram sin patient. Man kan välja på att antingen söka på ”fullständigt personnummer” alternativt göra en ”fritextsökning”. Förvalt är alltid sökning på fullständigt personnummer för att göra det så patientsäkert som möjligt. Anledningen till förändringen är ökad prestanda och en tydlighet i hur sökningen ska göras

Användarinformation

Funktionen kommer visas för de användare som har rollen ”administratör” i LabPortalen. Under ”Kontoadministration” finns det en ny flik som heter ”Översikt användare”. Under den här fliken kan man se alla användare som finns upplagda i sin organisation, vilken roll de har, när de skapades och när de senast loggade in i systemet. Det finns också en funktion för att inaktivera användare via den här översikten. Tänk på att det är viktigt att ha en rutin för inaktivering av användare som slutar arbeta hos er och inte längre ska kunna logga in i LabPortalen.

Patientinformation – nytt fält

I rutan patientinformation som man kommer till via patientöversikten har vi lagt till ett nytt fält som heter ”Mobiltelefon”.

Begränsning av antal tecken för lokala resultat

Vi har lagt in en begränsning gällande lokala resultat enligt följande:
Värde = 11 tecken
Kommentar = 50 tecken