TrackIt

TrackIt - Håller koll på proverna

Varje dag skickas prover från vården till laboratorier för analys. Kollihanteringssystemet TrackIt ger kontroll över provrör som transporteras mellan provtagande enheter och laboratorier.

Med hjälp av TrackIt har du koll på hela kedjan och kan följa provrörens väg till laboratoriet och analystillfället.

Spårbarhet- och ankomstregistrering

Spårningen i TrackIt görs med en streckkod som fästes på kollit som innehåller proven, som sedan läses av vid varje tillfälle som kollit omlastas.

På laboratoriet ankomstregistreras kollit av labbpersonalen som scannar streckkoden på kollietiketten. Det finns även möjlighet till automatisk ankomstregistrering av provrör till labbdatasystem (LIS/LIMS) via API.

Larmfunktion utifrån förväntad ankomsttid till slutdestination

Skulle ett kolli inte ankomma till det analyserande laboratoriet enligt plan utlöses ett larm. Tack vare larmfunktionen kan man direkt starta eftersökning.

Utifrån informationen om de inscannade proven kan de lokaliseras i tidigt skede för att hinna analyseras i tid. Om prover har försvunnit kan berörda patienter hittas och kontaktas för att lämna nytt prov. Detta medför att patienter kan få sina provsvar snabbare.

Hur TrackIt används

TrackIt är en webbaserad fristående tjänst som kan användas med LabPortalen, eller vilket annat system som helst som hanterar prover och provsvar. Tjänsten passar laboratorier, provtagande enheter och transportörer.

TrackIt utvecklades av InfoSolutions under coronapandemin för att följa de tusentals prover från stationerna för egenprovtagning runt om i landet, till respektive regions laboratorium.

Vill du veta mer om TrackIt?

Kontakta oss