Måste man ha symtom för att testet ska ge resultat?

Just nu pågår testning av covid-19 på flera håll i Stockholm. Här ger Alex Stendahl, vd för Infosolution som har Labportalen, svar på de vanligaste frågorna.

Vad visar testet vid provstationerna?

– Testerna visar om personen har covid–19 just nu. Våra tester påvisar inte om patienten har antikroppar

Vilka får testa sig?

– Vård– och omsorgspersonal samt personal i samhällsviktiga funktioner, säger Alex Stendahl.

Vi driver privat hemtjänst, hur ska vi göra?

– Arbetar du inom vård- och omsorg ska du lyssna med den region som ni arbetar i som kan ha en egen lösning eller som kan ha en upparbetad rutin. Får du inte hjälp via din region och ni är registrerade vårdgivare hos IVO så kan ni själva öppna kostnadsfritt konto på Labportalen, och låta er egen läkare skriva remisser.

Tillhör du gruppen samhällsviktiga funktioner ska du kontakta din företagshälsovård. Saknas det eller att din företagshälsovård inte är ansluten kan ni be dem ta kontakt med oss.

Här på vår webbsida finns även en lista på registrerade vårdgivare som fattar beslut om remiss som du kan söka.

Jag är sjuksköterska och vill testa mig, hur ska jag göra? 

– Börja med att ta upp det med din chef, som kontaktar antingen er företagshälsovård eller som beslutar om att själv skapa remisser på sin personal i egenskap av att vara vårdgivare. 

– Du kan också själv uppsöka någon av de vårdenheter som anmält sig till de nya provstationerna, säger Alex Stendahl.

Min läkare säger nej till test, vad gör jag då?

– Om din läkare gör bedömningen att du inte behöver testas är det en sak mellan hen och dig. Om din läkare däremot inte kan eller vet hur remissen skapas för verksamheten finns information på infosolutions.se.

Vad kostar det?

– Vårdens kostnad för provtagning och diagnostik enligt Folkhälsomyndighetens prioritet 2 och prioritet 3 är 0 kr. Som patient/företagskund kan du ändå få en kostnad då Vårdbolagen och företagshälsovårdens egen kostnad för patientmöte och uppföljning, som inte inkluderas i Folkhälsomyndighetens kostnadsåtagande.

Är testet säkert?

– Ja, det här är säkra och godkända tester som skickas till laboratorium för analys. Det här har en hög precision och ska inte jämföras med snabbtester, säger Alex Stendahl.