Mer än dubbelt så många packar covidtester

Den storskaliga nationella testverksamheten för covid-19 kräver sin packningsverksamhet. Med 2,5 miljoner bokningar av PCR-tester behöver också provkit packas.

Landvetter var den första packningsstationen där man idag packar 21 000 provkit per dygn. På grund av en stegrande efterfrågan av provkit ute i regionerna har vår partner Samtrans på mindre än två veckor skalat upp med ytterligare två packningsstationer.

De nya packningsstationerna finns i Malmö och Solna och producerar 15 000 provkit per dygn till ABC Labs och Unilabs i Sörmland.

I Solna sattes en temporär packningsstation upp före påsk där ungefär 680 provkit i timmen producerades. Det är många komponenter som ska hanteras, allt från att klistra varningslappar på ytterpåsen, packa absorbenten i lilla påsen, riva isär provpinnarna som kommer förpackade i ark, riva isär linsvätskeförpackningarna som sitter ihop och fylla på provrören med natriumklorid, för att sedan packa allt i samma påse. Dessa påsar packas om 100 stycken i kartonger som fraktas till ett lager för att sedan åka vidare till någon av provtagningsstationerna ute i landet.

När InfoSolutions besökte packningsstationen i Solna på skärtorsdagen var stämningen i lokalen hjärtlig. Där arbetade en salig blandning människor, alltifrån skolungdom till närmare 60 med bakgrunder inom exempelvis hantverkarbranschen, mejeribranschen och resebranschen. En del har tidigare arbetat på en teststation och någon hade som högsta önskan att få arbeta på en teststation.

Det finns en stolthet i det arbete man utför och en medvetenhet om det högre syftet – att förse Sveriges största provtagningsverksamhet med provkit och bidra till att minska smittan. Alla led i denna kedja är viktiga för att det ska fungera.

Från att InfoSolutions i början av pandemin startade med tre blygsamma provtagningsstationer, dit väldigt få personer kom för att testa sig, till att idag sysselsätta tusentals personer som kanske annars hade gått arbetslösa. Nya packningsstationer sätts upp och Samtrans planerar att skala upp packningsverksamheten ytterligare.

Det är en resa som inte hade inte varit möjlig utan våra fantastiska partners och hjältar i verksamheten.


För praktiska frågor kring provtagning, kontakta Anna Apelgren, Operativ chef för den nationella testverksamheten på InfoSolutions, anna.apelgren@infosolutions.se. Tel:  070-783 90 27.

För kommunikation och pressfrågor, kontakta Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se  Tel: 070-483 43 00.