Nytt samarbete med Folkhälsomyndigheten

Idag, 2020-03-02, sjösätts vårt senaste samarbete med Folkhälsomyndigheten.

InfoSolutions har, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, byggt en förenklad eRemiss för test av Coronavirus (SARS-CoV-2). Remissen nås direkt via Folkhälsomyndighetens hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/mikrobiologi-laboratorieanalyser/laboratorieanalyser-och-tjanster/analyskatalog/pcr/coronavirus-2019-ncov/) och kan användas av samtliga vårdgivare i Sverige.

eRemissen kommer öka andelen elektroniska remisser och minska antalet pappersremisser, vilket ger en ökad produktivitet och patientsäkerhet. Resultatet blir inte bara en automatiserad administration av remisserna, utan ökar även möjligheten för Folkhälsomyndigheten att planera verksamheten då remisserna kommer in snabbare än provmaterielet.

InfoSolutions tror på en värld där bra sjukvård är inom räckhåll för alla.

Hälsningar

InfoSolutions