Ökade coronafall i Uppsala kräver samarbete mellan labb

InfoSolutions Lab2Lab lösning ökar testkapaciteten av covid19 i Uppsala län och tillåter samarbete mellan laboratorier.

Belastningen på laboratorier ökar i takt med ökningen av covid-19 i samhället.
Nu krävs nya lösningar. Tjänsten Lab2Lab ger möjlighet att “dela med sig” av uppdragen till andra laboratorier.

Som i större delen av landet ökar nu spridningen av corona i Uppsala län. Enligt smittskyddsläkare Johan Nöjd ser man en ökning av covid-19 fall i alla grupper och på intensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala är man mitt uppe i den andra vågen.

Region Uppsala har till uppdrag att säkerställa provtagningen i länet och vårdgivare skapar remisser till Akademiska laboratoriet i Uppsala. Men som läget är nu har inte Akademiska laboratoriet kapacitet att hantera eller analysera mängden remisser och provsvar som kommer in. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har de därför tagit hjälp av ett annat laboratorium, ABC Labs.

Detta samarbete möjliggörs med hjälp av InfoSolutions Lab2Lab lösning vilket innebär att ett elektroniskt flöde kopplar ihop två labb. I det här fallet har ABC Labs möjlighet att avlasta Akademiska laboratoriet i analysen av covid-19-tester.

De remisser som inte hinner hanteras av Akademiska laboratoriet skickas från deras labbsystem vidare till LabPortalen som är InfoSolutions system för elektroniska remisser och provsvar. I LabPortalen kan Akademiska laboratoriets personal skriva ut etiketter och märka om provrören för att sedan skicka vidare remisser elektroniskt till ABC Labs där analyserna ska göras.

När analysen är gjord skapar ABC Labs ett svar i sitt labbsystem som sedan skickas tillbaka till LabPortalen. Därefter får Akademiska laboratoriet svar på sin remiss via LabPortalen direkt in i sitt labbsystem.

När svaret kommit in i Akademiskas labbsystem kan de skicka vidare svaret till regionens journalsystem, Cosmic, varav patienten snabbt och enkelt får sitt provsvar av sin vårdgivare. Tack vare Lab2Lab sker detta utan pappersremisser vilket ökar både tidseffektiviteten och patientsäkerheten.

”Vi på InfoSolutions är glada och stolta över att vi med våra system underlättar för vården i kampen mot pandemin. Vår vision är att koppla ihop vården och skapa samhällsnytta och det är tack vare flera års arbete mot det målet som vi kan göra detta så snabbt nu.”

Alex Stendal, VD, InfoSolutions

Lab2Lab är ett stöd i InfoSolutions system LabPortalen som automatiserar och effektiviserar labbverksamheten. Läs mer om Lab2Lab lösningen här eller kontakta oss på för mer information.

Pressfrågor hänvisas till Hanna Brodda, hanna.brodda@mediefy.se Tel: 070-483 4300.