Produktägarbyte för LabPortalen

InfoSolutions gör en intern rockad i bolaget för att stärka utveckling och trygga kundrelationer.

LabPortalen en CE-märkt medicinteknisk produkt från InfoSolutions som funnits sedan 2008. Systemet kopplar ihop vårdgivare med laboratorier och röntgenenheter genom elektroniska remisser och svar.

Efter nästan 10 år som produktägare för LabPortalen lämnar Anna Uhlmann över stafettpinnen till Ingela Linered.
Ingela Linered har varit anställd på InfoSolutions i drygt ett år som produktansvarig för två av företagets andra produkter – BrevPortalen och Medicinska Studier. Kunderna är i trygga händer då hon hela tiden har varit insatt i processerna för LabPortalen med testning, validering och produktion och känner till InfoSolutions mentalitet.

Ingela Linereds övergripande ansvar blir att styra produkten i rätt riktning genom att ta in kundönskemål och se till att produkten levererar enligt huvudsyftet. Önskemål behöver balanseras och prioriteras samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till de regulatoriska krav som finns på en medicinteknisk produkt.

– Jag ser fram emot att bibehålla både kvalitet i produkten och bra dialog med kunder och samarbetspartners. Jag ser också fram emot att få arbeta fokuserat med en produkt och lära mig så mycket som möjligt om den, berättar Ingela Linered.

LabPortalen har oanade möjligheter att hjälpa vården eftersom systemet fungerar i hela landet och går utanför både regiongränser och vårdgränser. Att direkt kunna se nyttan med LabPortalen för vårdgivare och laboratorier som får både minskad administration och pappershantering har varit en stor morot för Ingela Linered att ta över rollen som produktägare.
LabPortalen är en komplex men tacksam produkt då den agerar spindeln i nätet och på så sätt är lätt att utöka med nya funktioner, som till exempel Lab2Lab och TrackIt.

– Det ska bli spännande att följa LabPortalens utveckling på nära håll, inte minst med vår senaste funktion KonsultationsRemiss där nu även digital hantering av remisser och svar mellan vårdgivare möjliggörs, säger Ingela Linered.

Den tidigare produktägaren för LabPortalen, Anna Uhlmann, kommer finnas kvar i bolaget men i rollen som Key Account Manager. Under Anna Uhlmanns tid som produktägare för LabPortalen har hon byggt upp en nära relation med kunder och samarbetspartners och därigenom fått stor kännedom om deras behov och verksamhet. Detta tillsammans med sin vårdkunskap och erfarenhet av journalsystem tar hon med sig in i sin nya roll på InfoSolutions.

– Jag ser fram emot att ha fortsatt kundkontakt, fast på ett annat sätt. Min roll blir att arbeta med de större kunderna och vara deras röst i vår organisation, säger Anna Uhlmann.

De nya positionerna i företaget började gälla från 1 mars 2022.