Releaseinformation i LabPortalen/eRemiss

Torsdag 23 maj klockan 18:00 är det dags för release. Ingen nertid är planerad men vissa störningar kan förekomma i samband med releasen.

Nedan finner du information om ny funktionalitet som släpps i version 4.0.0 av LabPortalen och eRemiss.

Har du frågor kring releasen är du varmt välkommen att kontakta Customer Care.

Datum för planerade releaser år 2024 hittar du HÄR >>


Ny funktionalitet i LabPortalen

Inloggning med mobilt BankID

Inloggning med mobilt BankID anpassas till kravet från BankID på Säker start. Det innebär att en QR-kod visas på skärmen som användaren behöver scanna med sin mobila enhet (mobiltelefon eller surfplatta) och sedan slå sin säkerhetskod för att kunna logga in.

Inkommandevyn flyttad till ny kodbas för LabPortalen 4

I och med denna version påbörjas flytten av LabPortalen till ny kodbas som vi kallar LabPortalen 4 vilket förklarar versionsnumret 4.0.0.

I samband med detta görs en stor översyn av gränssnittet och en anpassning till de standarder som finns för en tillgänglighet och inkluderande design i syfte att LabPortalen ska bli mer användbar för alla användare.

Vyn Inkommande är först ut och kommer under närmaste året följas av övriga delar av LabPortalen och eRemiss.

I Inkommadevyn ska du hitta samma funktioner som tidigare men i vissa har de fått ett lite annorlunda utseende. Exempelvis så har valträden för att visa svar för andra delar av din organisation fått en ny titel “Visa urval för” och öppnas som en ruta där önskat urval markeras med ett klick och sedan spara mha knappen Spara.

Inkommandevyn – nya kolumner, symboler och filtrering

 • Ny kolumn – “Mottagande enhet” ersätter tidigare kolumn “Remitterande enhet” som därmed tas bort.
 • Kolumnerna för “LID” och “RID” slås ihop till en kolumn och flyttas ut till höger
 • Kolumnen “Disciplin” visar istället för den övergripande disciplinen Lab nu den dicsiplin som finns angiven i svarsrapporten som läses in i LabPortalen. Disciplinen styrs av den disciplinkod som sänds i svaret från Laboratoriet. (För svar som kommit före releasen av LabPortalen 4.0.0 kommer disciplin kontrolleras och vid behov justeras vilket kan ta upp till en vecka efter releasen.)
 • Ny symbol i kolumnen längst till vänster i form av ett “Gem” visas om svarsrapporten innehåller en bilaga. (Symbol visas endast för nya svar som kommit efter release av LabPortalen 4.0.0.)
 • Ny symbol i kolumnen längst till vänster i form av ett “Deltatecken” visas om svarsrapporten innehåller ett uppdaterat svar. Som uppdaterat svar räknas ett svar på en analys, som i ett tidigare svar på samma remiss, haft ett annat värde. (Symbol visas endast för nya svar som kommit efter release av LabPortalen 4.0.0.)
 • Det är som tidigare möjligt att filtrera på “Avvikande svar” men nu är det även möjligt att filtrera på “Har bilaga” (Symbol “Gem”) och “Uppdateras svar” (symbol “Deltatecken”).
 • I kolumnen “Disciplin” är det möjligt att filtrera på alla discipliner som finns i urvalet, det går att välja en eller flera discipliner mha bockrutor.
 • I kolumnen “Status” är det möjligt att filtrera på alla statusar som finns i urvalet, det går att välja en eller flera statusar mha bockrutor. Status för “Lokala analyser” har fått namnet “Registrerat” där det tidigare stod “Lokala analyser”.

Inkommandevyn – förenklad vy

Ny funktion för att visa en förenklad vy för en svarsrapport införs i alla flikar under Inkommande. Den förenklade vyn öppnas genom att klicka på en triangel längst till vänster på raden för en svarsrapport.

Endast en förenklad vy kan öppnas åt gången för att det ska vara tydligt vilken patients resultat som visas.

 • I den förenklade vyn presenteras en tabell med den analyser som ingår i svaret, det senaste resultatet av en analys ska visas tillsammans med enhet, referensintervall, färgkod och analyskommentar.
 • Resultat utanför referensintervall är inte markerade per analys. Vänligen öppna svarsrapporten för mer information.
 • Om användaren har behörighet att signera visas en Signera-knapp och tidpunkt för ev tidigare signeringar visas.
 • Den förenklade vyn har en knapp för att öppna den kompletta svarsrapporten.
 • I den förenklade vyn visas en symbol i form av en ”Pratbubbla”  om svarsrapporten innehåller en svarskommentar.
 • I den förenklade vyn visas en symbol i form av ett ”Gem”  om svarsrapporten innehåller bilaga/or.

Inkommadevyn – batchutskrift

Funktionen för batchsutskrift har fått en översyn avseende utformningen av utskriften.

Batchutskriften kommer i de fall svarsrapporter som ingår i batchutskriften innehåller en bilaga även skriva ut bilagan som en del av batchutskriften.

Om en filtrering är gjord av innehållet i ”Ej Utskrivna svar” så kommer batchutskriften endast omfatta de svarsrapporter om ingår i filtreringen.

Svarsrapport

En översyn av utformningen av Svarsrapporten har gjorts med en anpassning till de standarder som finns för tillgänglighet och inkluderande design i syfte att Svarsrapporten ska vara mer användbar för alla användare.


Säkerhetsarbete/Prestanda

Ytterligare åtgärder har vidtagits för att stärka säkerheten i LabPortalen och eRemiss.

Arbete för att öka prestanda görs kontinuerligt.

Dokumentation

I samband med releasen uppdateras Användarmanualen med instruktioner för nya och ändrade funktioner.

Du hittar manualen HÄR >

Användarmanualen är kompletterad med systemkrav för skärmar enligt nedan:

Skärm med rekommenderad skala och layout:

 • Skala 100%
 • Bildskärmsupplösning: 1920×1080
 • Bildskärmsorientering: Liggande

Aktuell dokumentation för dig som bygger integrationer mot InfoSolutions produkter hittas via dev.infosolutions.se. För att kunna ta del av informationen behöver du ansöka om ett konto.