Mobil testverksamhet covid-19

Kom och testa dig för covid-19. På flera håll i Stockholmsområdet finns nu mobila provstationer som ger svar inom ett dygn.

Detta gäller bara anställda inom vård- och omsorg. Du behöver en remiss. Här hittar du vårdgivare som kan remittera: http://infosolutions.se/mobil-testverksamhet-av-sars-cov-2/anslutna-vardgivare/

Vanliga frågor och svar om testet för covid-19

Så här får personal inom vård och omsorg remiss till provstationerna!

Uttalande från Folkhälsomyndigheten

Remiss, provtagning och svar

Vår satsning på mobil testverksamhet av covid-19 är igång och nya vårdgivare kan ansluta sig. All provtagning vilar på att remiss skickas elektroniskt från vårdgivare via LabPortalen. LabPortalen är vår webbaserade remiss- och svarsportal som redan används av över 1000 vårdgivare och laboratorier i landet. De vårdgivare som inte redan har tillgång till LabPortalen kan snabbt få det. Provtagningsplatserna drivs i samarbete med flera aktörer. Samtrans Omsorgsresor AB – bemannar provtagningsstationerna och transporterar proverna till laboratoriet A23 Lab AB är det laboratorium som är officiell partner med Folkhälsomyndigheten och som har hög kapacitet och som därför är det laboratorium vi valt i samarbetet.

Provtagningsplatserna

All provtagning sker enligt egenvårdsföreskriften inom ramen för patientens egenvård då patienten själv ombesörjer själva provtagningen enligt tydliga instruktioner som de får på provtagningsplatsen. Här hittar du adresser till provtagningsenheterna:

Provtagningsplatser
Patient anländer till provtagningsplatsen med egen bil där de identifierar. Personalen på plats kontrollerar att remiss finns och förbereder provtagningsmaterial innan de delar ut påse med instruktioner och material för provtagningen till patienten. Provtagningen sker direkt på platsen med patienten fortfarande sittandes i sin egen bil. Provtagningsanvisningar är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och det analyserande laboratoriet. Lösningen bygger på att patienten anländer med egen bil för att inte riskera att patienter åker kollektivt till platsen. Bilen fungerar även som stängd plats för provtagning utan risk för kontaminering eller smitta.

Skalbart koncept

InfoSolutions som har koppling till många laboratorier och vårdgivare, med webbaserade provtagningsverktyget LabPortalen, tar fram ett heltäckande koncept för mobil testverksamhet. Syftet med konceptet är att vårdgivare ska kunna skapa remisser till sina patienter och hänvisa patienten till en av våra mobila teststationer för provtagning. Provtagningen sker enligt egenvårds-föreskriften inom ramen för patientens egenvård. Detta gör att det krävs minimalt med skyddsutrustning och kräver inga resurser från sjukvården. Utöver detta så använder vi Laboratorier som har hög kapacitet och utan uppdrag att förse den ordinarie sjukvården med analyskapacitet. Eftersom det finns en remiss från läkare så finns det en läkare med i ledet som ansvarar för ordination av provtagning och uppföljning av provsvar. Konceptet inkluderar allt – datorer, skrivare, mjukvara och transporter. Vårdgivaren skriver en remiss och hänvisar patient till provtagning och kan därefter vänta sig ett elektroniskt svar. Konceptet går lätt att skala upp med fler stationer, fler laboratorier eller fler aktörer som sköter provtagningsplatserna.

Vårdgivare – nu kan ni ansluta er!

Remisserna skapas i 1177 PEP eller direkt i LabPortalen där ca 1000 vårdgivare idag är uppkopplade. All provtagning i konceptet sker utifrån en elektronisk remiss. Har ni inte tillgång till LabPortalen så hjälper vi er att komma igång snabbt. Har ni redan tillgång till LabPortalen så kommer ni igång ännu snabbare. Ansök här på webbsidan, eller skicka ett mail till support@infosolutions.se så får ni hjälp snabbt.