BTH

En integrationsväxel för sjukvården

BTH är skriven som en generell kommunikationsväxel, men används främst inom sjukvården och förmedlar flera miljoner transaktioner i flera olika installationer.

InfoSolutions använder den givetvis själva, och den används även av några av landets största laboratorier för att hantera flöden av remisser, svar och ekonomiska transaktioner.

BTH har generiskt stöd för alla typer av filformat. Då den används främst inom hälso- och sjukvården är möjligheten för kryptering och säker kommunikation alltid hög.

Växeln har stöd för kluster uppdelat på flera noder som sömlöst avlastar varandra för att dela på last och minimera risk för produktionsstop.

Tydlig loggbok

Där BTH framför allt skiljer sig är den inbyggda loggbok som ger en överblick över vilka meddelanden som passerar och vilka meddelanden som stannar av någon anledning - så att man kan kontakta motpart eller hantera koder, inställningar eller konfigurationer snabbt och enkelt.

Liten och enkel - med möjligheter att skala upp

BTH installeras vanligen på en ensam maskin och är mycket enkel att komma igång med. Gränssnitten är enkla att förstå och är byggda för att verksamheter själva ska kunna administrera sin BTH.

Systemet är dessutom byggt för att kunna skalas upp med ytterligare BTH-servrar som ansluter till samma databas och som delar på last och risk utan att använda sig av klusterteknik.

Uppskalningen är mycket enkel så som det ska vara.
Hör av dig till oss så berättar vi mer.