Röntgenportalen

Digitaliserar vidarebefordring av röntgenremisser

Vidarebefordran av eRemisser mellan olika röntgensystem har alltid varit ett problem. Traditionellt har man skrivit ut en remiss, skickat den med post, skannat in den i nästa system och utfört undersökningen och till slut skickat ett papperssvar till remitterande enhet. Det är tidsödande, patientosäkert och papperssvar är inte bra för remittentens logistik.

RöntgenPortalen som är en webbapplikation används för att söka fram remisser och vidarebefordra dem elektroniskt mellan olika system på Röntgen (RIS).

Enkelt och tidseffektivt mellan olika röntgenenheter och röntgensystem

Röntgenpersonalen hittar sina eRemisser i Röntgenportalen och kan vidaresända dem till en annan Röntgenklinik som är med i nätverket. Remissen kommer in som en helt vanlig eRemiss till den valda Röntgenkliniken och kan omhändertas enligt gängse rutiner. eSvaret går till remitterande enhet.

Man kan även skicka ett brev till patienten med information om vart remissen är vidarebefordrad via BrevPortalen.

Ha kontroll över vart remissen skickas

I RöntgenPortalen ses en samlad historik över remisserna och enheten kan själv se vart, när och till vem remissen skickades vidare till. Anslutna enheter Funktionen kan naturligtvis anpassas till att passa olika journalsystem och tillhörande Röntgenavdelningar. Just nu används systemet inom Region Stockholm. Alla remisser skickade från journalsystemet TakeCare kan vidaresändas mellan olika sjukhus i Stockholm.

Godkända webbläsare

RöntgenPortalen har stöd för följande webbläsare:
* Google Chrome
* Edge (Chromium)

Alla tester av produkten sker i de godkända webbläsarna. Om ni som kund väljer att använda en webbläsare som inte är godkänd så kan vi inte garantera systemets funktionalitet. Röntgenportalen stödjer PC-datorer.