Integritetspolicy

Inledning

Vi på InfoSolutions Sverige AB har lång erfarenhet av att tillhandahålla säkra webbaserade system inom hälso- och sjukvården och är måna om att våra kunder och kontakter ska känna sig trygga med vår hantering av personuppgifter. Du kan läsa mer om vårt kvalitetsarbete här Säkerhet och integritet. Som IT-leverantör agerar vi i de flesta fall som personuppgiftsbiträde åt våra kunder (vårdgivare och laboratorium). Detta innebär att om du är patient och har frågor kopplade till din provtagning eller vårdsituation, vänd dig i första hand direkt till dem. Vi är personuppgiftsansvariga då du är i kontakt med t.ex. vår support- och serviceorganisation eller i andra kontakter med oss som inte är kopplade till våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsbehandlingar

Våra tjänster, support och service

För att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla våra produkter och tjänster måste vi behandla uppgifter om kundens kontaktpersoner och användare. Har kund efterfrågat/fått en offert, kommer vi behandla kontaktpersonens och avtalsmottagares kontaktuppgifter. Uppgifterna behandlas med stöd i en intresseavvägning.

Kundservice-ärenden

Vid kontakter med vår kundservice, behöver vi kunna identifiera kontaktpersonen och kommer i många fall behöva ytterligare uppgifter för att kunna hantera ärendet. De uppgifter vi kan komma att behandla är även de uppgifter kontaktpersonen själv lämnar till oss i ärendet. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna ge support och service. Uppgifterna behandlas med stöd i en intresseavvägning. Ett ärende registrerat i vår kundtjänst kommer att sparas under handläggningstiden samt 24 månader efter avslutat avtal.

Övriga kontakter och rekrytering

I löpande kontakter med oss, t.ex. vid allmänna frågor eller i leverantörsdialoger kan vi behöva spara och använda dina kontaktuppgifter. Uppgifterna behandlas med stöd i en intresseavvägning. Regelbundna gallringar utförs beroende på ärendets karaktär.

Rekryteringar

För att vi ska kunna behandla din jobbansökan behöver vi spara de personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Behandlingarna sker inledningsvis med stöd i en intresseavvägning och i ett senare skede för att kunna vidta nödvändiga åtgärder innan ett anställningsavtal ingås.

Det är som utgångspunkt endast vår HR-avdelning samt berörd linjechef som har tillgång till uppgifterna men de kan även komma att lämnas ut till företag och konsulter så som rekryteringsfirmor och experter inom second opinion, och som hjälper oss med rekryteringsprocessen.

Vi kommer att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen men även under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov, om du ger samtycke till detta.

Dina rättigheter, dina val

Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta ett eventuellt samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad. Du har även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se för att lämna klagomål.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@infosolutions.se om du vill utöva dina rättigheter eller om du har synpunkter eller frågor kopplade till vår personuppgiftsbehandling.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig
InfoSolutions Sverige AB
Org.nummer: 556747-5883

Cookies

Användning av kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Detaljerad information

Det finns två typer av kakor.

Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån dina önskemål och intressen.
Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens datorminne. Sessionskakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information som till exempel namn eller mejladress sparas om dig. På infosolutions.se används båda typerna.

Allmän information om kakor och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Analysverktyg för webbstatistik
Google Analytics
InfoSolutions webbplats använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Följande kakor skapas:

_gat_UA-60364027-1 är en permanent kaka
som upphör efter 30 minuter
_ga är en permanent kaka som upphör
efter 14 månader

Information som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen används för att utvärdera besöksstatistik.

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen. Det gör du i din webbläsares inställningar. Då lagras inga kakor, men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Om du inte vill att dina besök på infoSolutions.se ska visas i Google Analytics statistik kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.

För våra produkter där Cookies används ser det ut enligt följande

LabPortalen

Nödvändiga kakor

Nödvändiga kakor går inte att stänga av eftersom vår webbplats inte fungerar utan dessa. Nödvändiga kakor hjälper till så att våra tjänster är säkra och fungerar som de ska, till exempel säker inloggning.

Namn

Typ

Varaktighet

Syfte

ASP.NET_SessionId

Förstapartskaka

Session

Krävs för att identifiera en användares session på servern.

weblablogin

Förstapartskaka

Session

Krävs för att autentisera användaren. Skapas vid lyckad inloggning.

Funktionella kakor (går dock inte välja bort för användare)

För att din upplevelse ska bli så bra som möjligt har vi funktionella kakor som sparar dina val i vår tjänst.

Namn

Typ

Varaktighet

Syfte

FI  

Förstapartskaka

1-10 dagar beroende på inställning för användarens organisation.

Krävs för funktionen förenklad inloggning som möjliggör att åter logga in, utan att behöva ha sms/kodark, under en konfigurerbar tidsperiod.

UserNeedsToSetLPlang

Förstapartskaka

365 dagar

Krävs för att användare som inte valt ett språk ska få en dialog där språk väljs.

LPlang

Förstapartskaka

365 dagar

Krävs för att spara användarens valda språk.

labportalen

Förstapartskaka

365 dagar

Krävs för att spara användarens valda inloggningssätt för att det vid nästa inloggning ska vara förvalt.

Brevportalen

Nödvändiga kakor

Namn

Typ

Varaktighet

Syfte

Bookie

Förstapartskaka

Session

Krävs för att spara nödvändig information om användaren.

_RequestVerificationToken

Förstapartskaka

Session

Används för att förebygga CSRF attacker.

Röntgenportalen

Nödvändiga kakor

Namn

Typ

Varaktighet

Syfte

.ASPXAUTH

Förstapartskaka

Session

Krävs för att kolla om användaren är autentiserad.

ASP.NET_SessionId

Förstapartskaka

Session

Krävs för att identifiera en användares session på servern.

Medicinska Studier

Nödvändiga kakor

Namn

Typ

Varaktighet

Syfte

ASP.NET_SessionId

Förstapartskaka

Session

Krävs för att identifiera en användares session på servern.