Provtagningsnätverket

Välkommen till Sveriges största provtagningsnätverk

I takt med att vården digitaliseras allt mer så ökar även behovet att patienten ska kunna ta laboratorieprover på annan ort än där beställande läkare finns, eller helt enkelt att provtagning ska kunna ske hos annan vårdgivare än beställaren.

Genom LabPortalen kan beställare och provtagare mötas i hela landet och genomföra effektiv vård tillsammans.

Med ett speciellt konto för provtagare, eller för de vårdgivare som har ett integrerat journalsystem så kan mottagningen agera provtagare åt andra vårdgivare. Detta bidrar till en effektivare vård i Sverige, nöjdare patienter med snabbare vård, kortare sjukfrånvaro och inte minst en möjlighet för provtagande enheten att kunna tjäna pengar på sin verksamhet.

Beställare med unik fördel

Vårdgivare som skapar remisser i LabPortalen har en unik fördel med ett systemgemensamt provtagningsstöd i hela Sverige. Du som vårdgivare kan själv leta fram och skapa dina samarbetspartners för provtagningen och förse dig och dina patienter med kompetens provtagningshjälp i hela Sverige. För att kunna spara dina remisser i provtagningsmolnet behöver du ett specifikt tillägg som finns inbakat i olika paket, bland annat vårt paket "PRO" och för de som har integrerade journalsystem. Priserna för provtagningen sätter din provtagningspartner och inkluderar deras tid, arbete och kompetens men även förbrukningsmaterial och transport av proverna till ett laboratorium samt eventuella analys- eller undersökningskostnader för lokala mätvärden som analyseras på plats. Ta kontakt med oss för att få reda på mer provtagningsnätverket och vilka provtagningsplatser som finns!

Kontakta oss

Vad tjänar vi på att vara provtagare?

Den ersättning du tar för er service kommer du överens om med varje vårdgivare som ni tar prover åt. Prissättningen är helt fri och sker på marknadens villkor.

Det finns dock regioner som inkluderar provtagning i vårdavtalet. Då gäller specifika villkor som inte LabPortalen har stöd för.

Debiteringen sköter ni själva, men det finns även en inbyggd funktion i LabPortalen som automatiserar hela debiteringen åt er. Den funktionen heter eXprov och även en helt automatiserad och integrerad fakturatjänst som enkelt ger er pengar på kontot efter utförd tjänst.

Vad krävs för att bli provtagare?

För att bli provtagare i LabPortalen behöver du först ett konto som beställs HÄR. Är det så att ni inte redan tar prover och därmed märker rör med etiketter så behöver ni även en etikettskrivare, det beställs hos InfoSolutions dotterbolag KEYFO genom att ansöka om ett konto HÄR. För att kunna bedriva verksamheten behöver du givetvis utrustning för ändamålet, men det skaffar ni själva. Ni behöver ha dialog med ett eller fler laboratorier dit ni kommer att skicka proverna, för att säkerställa att ni har rätt material och rätt rutiner för provtagningen. Vi hjälper er igång, och vi sätter er gärna i kontakt med de laboratorier ni önskar skicka prover till.
Kontakta oss