Driftinformation:

Tjänster & funktioner

Elektroniska svar
Standardfunktion i LabPortalen som ger möjlighet till att ta emot elektroniska svar för både labb och röntgen.
Elektroniska remisser
Standardfunktion i LabPortalen som ger möjlighet till att skapa, spara, skicka remiss samt genomföra provtagning för både labb och röntgen.
Långtidslagring av svar och remiss
Denna funktion gör att alla remisser och svar som är skapade av eller för organisationen presenteras så länge ett avtal finns. Denna funktion finns inte för Gratis-avtalen.
Lokala analyser och mätvärden
Funktionen ger er möjlighet att administrera och arbeta med modulen för lokala mätvärden i LabPortalen.
Batchutskrift
Ger möjlighet för utskrift av alla inkomna svar, eller utgående remisser utan att behöva välja och skriva ut dem en och en.
Uppslag mot folkbokföringsregister
En bra funktion för att hämta patientens namn och adress automatisk för nya remisser och svar.
Skapa statistik
Ta ut statistik från LabPortalen så att ni kan följa upp er verksamhet!
Visa remisser tillhörande annan vårdgivare
En bra funktion som ger er möjlighet att titta och öppna remisser skapade av annan vårdgivare för att kunna genomföra provtagning. Funktionen kräver patientens medgivande.
Visa svar tillhörande annan vårdgivare
Bra funktion för externa provtagare eller andra vårdgivare som behöver se patientens tidigare svar i tidigare vårdrelationer.
Visa röntgenbilder
I röntgensvaret visas en länk till aktuell undersökning så att remittenten kan se röntgenbilderna (just nu finns funktionen endast för undersökningar utförda på Unilabs).
Tillåtet för annan vårdgivare att registrera lokala resultat
Funktionen ger möjlighet till att registrera (manuellt eller via tjänsten Connect) lokala mätvärden utförda åt annan vårdgivare.
Integration – Export av svar
Alla svar kan exporteras ut som XML eller annat format, men kräver då denna tilläggstjänst.
Integration – automatisk eRemiss
Tilläggstjänsten ger möjlighet att automatisera skapande och import av remisser.
Integration – API
Tillägget används främst för journalsystem som önskar att integrera LabPortalen djupare. Detta tillägg ger tillgång till API som innehåller många olika typer av integrationer.