Tjänster & funktioner

Elektroniska svar
Standardfunktion i LabPortalen som ger möjlighet till att ta emot elektroniska svar för både labb och röntgen.
Elektroniska remisser
Standardfunktion i LabPortalen som ger möjlighet till att skapa, spara, skicka remiss samt genomföra provtagning för både labb och röntgen.
Långtidslagring av svar och remiss
Denna funktion gör att alla remisser och svar som är skapade av eller för organisationen presenteras så länge ett avtal finns. Denna funktion finns inte för Gratis-avtalen.
Lokala analyser och mätvärden
Funktionen ger er möjlighet att administrera och arbeta med modulen för lokala mätvärden i LabPortalen.
Batchutskrift
Ger möjlighet att skriva ut alla inkomna svar på en och samma gång.
Uppslag mot folkbokföringsregister
Funktion för att hämta patientens namn och adress från folkbokföringsregistret och således alltid ha uppdaterade och korrekta uppgifter i systemet.
Skapa statistik
Ta ut statistik från LabPortalen så att ni kan följa upp er verksamhet!
Visa remisser tillhörande annan vårdgivare
Funktion för externa provtagare eller vårdgivare att öppna remisser tillhörande annan vårdgivare, och t.ex. genomföra provtagning. Funktionen kräver patientens samtycke.
Visa svar tillhörande annan vårdgivare
Funktion för vårdgivare att titta på patientens svar som tillhör en annan vårdgivare. Funktionen kräver patientens samtycke.
Visa röntgenbilder
I röntgensvaret visas en länk till aktuell undersökning så att remittenten kan se röntgenbilderna (just nu finns funktionen endast för undersökningar utförda på Unilabs).
Tillåtet för annan vårdgivare att registrera lokala resultat
Funktionen ger möjlighet till att registrera (manuellt eller via tjänsten Connect) lokala mätvärden utförda åt annan vårdgivare.
Integration - Export av svar
Alla svar kan exporteras ut som XML eller annat format, men kräver då denna tilläggstjänst.
Integration - automatisk eRemiss
Tilläggstjänsten ger möjlighet att automatisera skapande och import av remisser.
Integration - API
Tillägget används främst för journalsystem som önskar att integrera LabPortalen djupare. Detta tillägg ger tillgång till API som innehåller många olika typer av integrationer. Skapa ett konto på dev.infosolutions.se för att ta del av den tekniska dokumentationen.