Medicinska Studier

Vi hjälper dig med medicinska studier

Driver du en klinisk studie och vill slippa allt handarbete? I så fall kan vi förenkla jobbet åt dig. I Medicinska Studier hanteras inbjudningar, kallelser, studieanmälan, urval och enkätfrågor samt elektronisk hantering av remisser och svar. Medicinska Studier är integrerad med LabPortalen (för eRemisser och eSvar), PatientPortalen (för patientens egna provsvar) och BrevPortalen (utskick av brev via Kivra eller vanlig post). Produkten är anpassad till de krav som ställs på forskning inom ramen för medicinska och kliniska studier.

Titta på Medicinska studier

Från potentiell deltagare till studieanmälan

Med sex enkla steg guidar vi deltagaren genom en studie eller studieanmälan.

Steg 1: Logga in på medicinskastudier.se med Bank-ID och välj en studie.

Steg 2: Svara på urvalsfrågor och godkänn studiens villkor.

Steg 3: Godkänn och komplettera med kontaktuppgifter.

Steg 4: Svara på studiens enkätfrågor.

Steg 5: Signera studien med Bank ID och få bekräftelse via mail och SMS.
När studien signeras skickas en elektronisk remiss med de analyser som ingår i studien till den provtagningsenhet som studien samarbetar med.

Steg 6: Gå till anvisad provtagningsenhet och lämna ett blodprov.

Inbjudningar och kallelser

Din studie kommer att finnas tillgänglig på startsidan för alla som besöker medicinskastudier.se. Vi kan även hjälpa dig med elektronisk hantering av inbjudningar och kallelser som når potentiella studiedeltagare via traditionell post eller den digitala brevlådan KIVRA. För att kunna skicka elektroniska brev har vi integrerat Medicinska studier med vår produkt BrevPortalen. Du kan enkelt följa upp hur många brev som skickats när du loggar in i BrevPortalen. Du bestämmer vilka målgrupper din studie ska vara tillgänglig för på medicinskastudier.se. Om inga urvalskriterier finns är studien tillgänglig för alla. Du kan göra ditt första urval genom att låta studien endast vara tillgänglig för de som fått en inbjudan. Detta gör vi genom att de som fått inbjudan får en kod som de använder när de loggar in. Koden får de tillsammans med inbjudan. Vissa urval kan även utföras utifrån ålder, kön och postnummer redan vid inloggningen. När användaren loggar in med sitt Bank-ID hämtas personnummer och kopplar ihop det med folkbokföringsadressen. Vi kan också bygga upp en enkät med speciella urvalsfrågor utifrån dina önskemål.

Få hjälp med er studie

Vi ser till att du får all information och hjälp du behöver för att komma igång med Medicinska studier!
Kontakta oss