KonsultationsRemiss

Landets första digitala remisstjänst

KonsultationsRemiss är landets första nationella digitala tjänst för remisser och svar mellan vårdgivare. Tjänsten är enkel att använda och patientsäker. Den tar oss mellan olika system, journalsystem, regioner och till och med länder.

Med transparent spårbarhet minskar osäkerheten kring remisshanteringen och patienten slipper väntetid.

Nås enkelt via LabPortalen eller annat journalsystem

Konsultationsremisstjänsten i LabPortalen når alla och är inte begränsad av vilket journalsystem som används eller vilken typ av vårdgivare det är. Tjänsten går att använda fristående direkt i LabPortalens gränssnitt men är också byggd för integration med journalsystem.

LabPortalen har integration med de flesta journalsystem på marknaden. Kolla med din journalsystemsleverantör om det redan finns eller planeras en integration för LabPortalens KonsultationsRemisstjänst.

Här är lista på LabPortalens anslutna journalsystem

Flexibelt digital

Tjänsten riktar sig till alla vårdgivare som vill ha ett digitaliserat arbetsflöde runt sin remisshantering för att på så sätt kunna arbeta både tidseffektivt och patientsäkert. Med KonsultationsRemiss kontaktas alla vårdenheter direkt, varje förfrågan kan följas och det går att se när mottagaren tagit emot förfrågan.

Med KonsultationsRemiss blir hanteringen digital, eller i alla fall delvis digital, till det att alla är anslutna. Vårdgivare som inte valt att ingå i tjänsten får remissen genom en automatisk omkopplare till pappersremisser. Användare av KonsultationsRemiss behöver därför inte vänta på att deras mottagare ska ansluta sig till tjänsten innan de själva kan implementera arbetssättet.

Så här går automatisk omkoppling till brev till

Alla uppgifter och bilder delas säkert

Den digitala tjänsten blir snabbare och mer patientsäker än posthantering eller fax. Remittenten fyller i uppgifterna om patienten, väljer att bifoga bilder eller ytterligare information, och väljer sedan mottagande enhet. Har den enheten inte möjlighet att ta emot patienten, kan remissen vidarebefordras.

Remissmottagaren slipper hantera pappersremisser och har möjlighet att digitalt besvara remisserna. Remissmottagaren kan själv konfigurera upp och designa sin remissblankett med relevanta frågor för sin verksamhet. På så vis är det enklare för remittenten att göra en komplett remiss som underlättar den fortsatta utredningen av patienten. Brev slipper skickas fram och tillbaka med posten för att komplettera remissen.

KonsultationsRemiss erbjuder självklart möjligheten att bifoga bilagor både till remisser och svar, detta för att säkerställa att remissflödet blir helt komplett mellan vårdgivarna.

Uppgifterna stannar i systemet

KonsultationsRemiss är ett värdefullt verktyg för att avlasta sjukvården och hjälpa användarna att effektivisera sitt arbete och förbättra patientsäkerheten. När både remittent och remissmottagare arbetar i samma modul för att skicka remiss, besvara remiss och läsa svar minskar risken för missförstånd och onödig väntetid.

Vill du veta mer om KonsultationsRemiss?

Kontakta oss