KonsultationsRemiss

Remiss och svar mellan vårdgivare

KonsultationsRemiss är en modul i LabPortalen där digital hantering av remisser och svar mellan vårdgivare möjliggörs.

Tjänsten riktar sig till alla vårdgivare som vill ha ett digitaliserat arbetsflöde runt sin remisshantering för att på så sätt kunna arbeta både tidseffektivt och patientsäkert.

Tar oss mellan system

Remittenter kan skicka elektroniska konsultationsremisser till andra vårdgivare som inte är anslutna till det journalsystem som remittenten själv använder.

Tjänsten KonsultationsRemiss tar oss mellan olika system, oavsett om det är journalsystem, regioner eller till och med länder.

Minskar pappershanteringen

Remissmottagaren slipper hantera pappersremisser och har möjlighet att digitalt besvara remisserna. Remissmottagren kan själv konfigurera upp och designa sin remissblankett med relevanta frågor för sin verksamhet. På så vis är det enklare för remittenten att fylla i remissen så komplett som möjligt för att underlätta den fortsatta utredningen av patienten.

KonsultationsRemiss erbjuder självklart möjligheten att bifoga bilagor både till remisser och svar, detta för att säkerställa att remissflödet blir helt komplett mellan vårdgivarna.

Kan användas på två sätt:

* Både remittent och remissmottagre arbetar i modulen för att skicka remiss, besvara remiss och läsa svar.

* Endast remittent använder modulen. Remissmottagren tar istället emot konsultationsremissen via brev med hjälp av tjänsten BrevPortalen.

Vill du veta mer om KonsultationsRemiss? Välkommen att kontakta oss!