Connect

Connect - en anslutning till medicinska instrument

Connect är vårt samlingsnamn för våra olika tjänster att koppla upp och läsa av mätvärden från medicinska instrument i vården och skicka mätdata till journalsystem.

Våra tjänster inkluderar flera av marknadens olika system och vi bygger hela tiden ut för att ha stöd för allt fler.

Genom vår uppkoppling får ni snabbt in mätdata till ert journalsystem med högre kvalité utan skrivfel vilket i sin tur ger ökad patientsäkerhet och lägre arbetskostnad.

Provtagare och Digitala vårdgivare sammankopplade

Connect sammankopplar provtagare i LabPortalen med Digitala vårdgivare och ger direkt ökat stöd för vård på distans.

En vårdmottagning tar emot patienten och skapar en remiss, och undersökning/provtagning kan utföras av någon av alla våra anslutna provtagare. Med instrument uppkopplade via Connect får den remitterande vårdgivare snabbt sina svar tillbaka elektroniskt, precis som från ett av de vanliga större laboratorierna.

Svar direkt på plats

Genomgående för alla uppkopplade instrument i vår plattform Connect är att de direkt skickar mätdata till vår molntjänst, som i sin tur identifierar remitterande organisation och skapar ett svar tillbaka till dess journalsystem.

Med över 1 500 vårdgivare uppkopplade vill våra molntjänster för elektroniska remisser och svar har vi stöd för de flesta av marknadens olika journalsystem, det gör uppkoppling och uppstart av dina instrument till ditt journalsystem till en standardanslutning för oss. En standard som gynnar dig.

Vill du veta mer om Connect?

Kontakta oss