Driftinformation:

Kontotyper i LabPortalen

I LabPortalen finns det tre typer av standardkonton – BAS, PRO och Gratis. Dessa konton har olika innehåll kopplat till funktionalitet, allt för att kunna anpassas till rätt behov hos vårdgivaren.

Tjänster GRATIS BAS PRO Provtagningsenhet Externt system
Elektroniska svar
Elektroniska remisser
Långtidslagring av remiss och svar
Lokala analyser och mätvärden
Batchutskrift
Uppslag mot folkbokföringsregister
Skapa statistik
Visa remisser tillhörande annan vårdgivare
Visa svar tillhörande annan vårdgivare
Tillåtet för annan vårdgivare att registrera lokala resultat
Integration – Export av svar
Integration – Automatisk eRemiss
Integration – API
SMS-notifiering vid svar

BAS

BAS-kontot innehåller funktionalitet för att hantera elektroniska remisser och svar till både laboratorier och röntgen. I kontotypen ingår även långtidslagring av svar, en patientöversikt och möjlighet att både beställa och registrera lokala mätvärden. Kostnaden för BAS är 100 kr per användare och månad.

PRO

PRO-kontot innehåller utöver funktionerna i kontotypen BAS även möjlighet till sammanhållen journalföring, dvs se remisser och svar från andra vårdgivare med patientens medgivande. I den här kontotypen kan vårdgivaren även spara remisser i Provtagningsnätverket – ett nätverk av remitterande vårdgivare och provtagare vilka gör det möjligt för patienter att ta sina prover i hela Sverige. Kostnaden för PRO är 175 kr per användare och månad.

Gratis

Gratis-kontot ger vårdgivaren möjlighet att skapa elektroniska remisser och ta emot elektroniska svar. Svaren sparas endast i systemet under tre månader vilket innebär att lagring och signering av svar behöver ske på annat sätt – tex via pappershantering.

Har du ett Gratiskonto och vill få tillgång till mer funktionalitet kan du enkelt uppgradera till ett BAS eller PRO-konto här: https://bit.ly/2Lw0Y97

Provtagningsenhet

Med kontotypen Provtagningsenhet finns möjlighet att öppna upp remisser från andra vårdgivare för att utföra provtagning. Denna kontotyp är kopplad till eXprov – ett faktureringssystem som används för att få betalt för utförda provtagningar. Kostnaden är 350 kr per månad och inkluderar fem användare, varav det går att lägga till fler mot en kostnad. Vid provtagning i LabPortalen av remiss från annan vårdgivare via provtagningsnätverket debiteras provtagaren 10 kr.

Externa system

Denna kontotyp är till för kunder som vill ta del av en eller flera av våra API:er och integrera LabPortalen mot eget system, med gränssnitt och funktioner anpassade till sin egen verksamhet. Kontotypen Externa system inkluderar möjlighet till automatiskt skapande av remisser in till LabPortaIen och vidare ut mot provtagare och laboratorier. Det går även att göra export av inkomna svar till LabPortalen från laboratorier.