Kontotyper

LP GRATIS
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Skapa elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Uppslag mot folkbokföring
 • Svaren visas i LabPortalen i 90 dagar
 • Gäller max 5 användare
LP BAS
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Skapa elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Uppslag mot folkbokföring
 • Lokala analyser och mätvärden
 • Långtidslagring av svar
 • Skapa statistik
 • Batchutskrift
 • Patientöversikt
LP PRO
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Skapa elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Uppslag mot folkbokföring
 • Lokala analyser och mätvärden
 • Långtidslagring av svar
 • Skapa statistik
 • Batchutskrift
 • Sms-notifiering av svar
 • Tillåtet för annan vårdgivare att registrera lokala resultat
 • Visa remisser tillhörande annan vårdgivare
 • Visa svar tillhörande annan vårdgivare
 • Patientöversikt
LP Provtagningskonto
(provtagning åt andra vårdgivare)
 • Skapa statistik
 • Visa remisser tillhörande annan vårdgivare
 • Visa svar tillhörande annan vårdgivare
 • eXprov - automatisk debitering
 • Gäller max 5st användare
 • Alla användare är provtagare

Labportalens Provtagning gäller bara för analyser för centrala laboratorier. Bindningstid 1 år.

GRATIS

GRATIS-kontot innehåller funktionalitet för att skicka remisser och ta emot svar från laboratorier och röntgen. Observera att denna kontotyp har en begränsning på max fem användare.

Journalposterna sparas endast i 90 dagar så lagring och signering behöver ske på annat sätt. För långtidslagring av svar krävs en uppgradering till BAS eller PRO.

BAS

BAS-kontot innehåller funktionalitet för att hantera elektroniska remisser och svar till både laboratorier och röntgen, inklusive långtidslagring av svar.

Du får också tillgång till analyssvarslistan där patienternas provsvar visas i tabellform så att du lätt kan följa dem över tid. I den här kontotypen kan du även lägga upp och registrera dina lokala analyser och mätvärden, t.ex glukos, Hb och vikt.

Kostnaden för BAS är 120 kr per användare och månad.

PRO

PRO-kontot innehåller utöver funktionerna i kontotypen BAS även möjlighet till sammanhållen journalföring, dvs se remisser och svar från andra vårdgivare med patientens medgivande.

I den här kontotypen kan vårdgivaren även spara remisser i Provtagningsnätverket – ett nätverk av remitterande vårdgivare och provtagare vilka gör det möjligt för patienter att ta sina prover i hela Sverige.

Kostnaden för PRO är 195 kr per användare och månad.

Provtagningskonto

Med Provtagningskontot finns möjlighet att öppna upp remisser från andra vårdgivare för att utföra provtagning. Denna kontotyp är kopplad till eXprov - ett faktureringssystem som används för att få betalt för utförda provtagningar.

Kostnaden är 350 kr per månad och inkluderar fem användare, varav det går att lägga till fler mot en kostnad. Vid provtagning i LabPortalen av remiss från annan vårdgivare via provtagningsnätverket debiteras provtagaren 20 kr.

Externa system

Denna kontotyp är till för kunder som vill ta del av en eller flera av våra API:er och integrera LabPortalen mot eget system, med gränssnitt och funktioner anpassade till sin egen verksamhet.
Kontotypen Externa system inkluderar möjlighet till automatiskt skapande av remisser in till LabPortaIen och vidare ut mot provtagare och laboratorier. Det går även att göra export av inkomna svar till LabPortalen från laboratorier. De discipliner vi stödjer är klinisk kemi, mikrobiologi och immunologi.

Vill du veta mer om hur du ansluter dig som Externt system? Gå in på dev.infosolutions.se för att registrera ett konto och ta del av dokumentationen.