Kontotyper

Här presenteras de kontotyper som finns att välja på när ni ska beställa LabPortalen för elektronisk hantering av remisser och svar.
Läs noga igenom vad de olika kontotyperna innehåller för funktionalitet och se vad som passar bäst för er verksamhet utifrån arbetsprocesser och rutiner men också utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Vi rekommenderar er att minst teckna LP BAS då detta är en kontotyp som innehåller den grundfunktionalitet som behövs för att ni på ett säkert sätt ska kunna hantera remiss- och svarsbevakning, lagring av data, signering av inkomna svar samt ha en tydlig översiktsbild för varje patient när det gäller lab- och röntgensvar.

Vill ni ha ytterligare funktioner som tex sms-notifieringar vid inkomna svar samt möjlighet att med patientens samtycke se remisser och svar från andra vårdgivare så är det kontotypen PRO som ni ska välja.

LP BAS
125 kr per användare och månad

Funktioner:

 • Skicka elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Tillgång till modulen Konsultationsremiss
 • Uppslag mot folkbokföringsregister
 • Långtidslagring av remisser och svar
 • Funktion för registrering av lokala analyser och mätvärden
 • Översiktsbild för patient
 • Batchutskrift av svar
 • Statistikmodul
 • Avgränsningar:

 • Sms-notifiering vid inkommet svar
 • Sammanhållen journalföring – möjlighet att se patientens remisser och svar hos andra vårdgivare
LP PRO
199 kr per användare och månad

Funktioner:

 • Skicka elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Tillgång till modulen Konsultationsremiss
 • Uppslag mot folkbokföringsregister
 • Långtidslagring av remisser och svar
 • Funktion för registrering av lokala analyser och mätvärden
 • Översiktsbild för patient
 • Batchutskrift av svar
 • Statistikmodul
 • Sms-notifiering vid inkommet svar
 • Sammanhållen journalföring – möjlighet att se patientens remisser och svar hos andra vårdgivare
LP Provtagningskonto
350 kr per månad för max 5 användare

Funktioner:

 • Skicka elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Uppslag mot folkbokföringsregister
 • Statistikmodul
 • Sammanhållen journalföring – möjlighet att provta patientens remisser skapade hos annan vårdgivare
 • eXprov –debiteringstjänst vid provtagning åt annan vårdgivare
 • Kontotyp som endast används för vårdgivare som genomför provtagningar åt andra vårdgivare
 • Avgränsningar:

 • Tillgång till modulen Konsultationsremiss
 • Långtidslagring av remisser och svar
LP GRATIS

Funktioner:

 • Skicka elektroniska remisser till lab och röntgen
 • Ta emot elektroniska svar från lab och röntgen
 • Uppslag mot folkbokföringsregister
 • Avgränsningar:

 • Remisser och svar visas enbart i 90 dagar, dvs remissbevakning, signering osv behöver ske utanför LabPortalen
 • Funktion för registrering av lokala analyser och mätvärden
 • Översiktsbild för patient
 • Batchutskrift av svar
 • Statistikmodul
 • Sms-notifiering vid inkommet svar
 • Sammanhållen journalföring – möjlighet att se patientens remisser och svar hos andra vårdgivare
 • Kontotypen endast tillgänglig för vårdgivare i Sverige
 • Möjlighet att logga in med BankID

BAS

BAS-kontot innehåller funktionalitet för att hantera elektroniska remisser och svar till både laboratorier och röntgen, inklusive långtidslagring av svar.

Du får också tillgång till analyssvarslistan där patienternas provsvar visas i tabellform så att du lätt kan följa dem över tid. I den här kontotypen kan du även lägga upp och registrera dina lokala analyser och mätvärden, t.ex glukos, Hb och vikt.

- Priset för BAS är 125 kr per månad per användare.
- Priset för anslutning av enskilda utländska vårdgivare inom EU/EES/Schweiz till LabPortalen är €50 per månad per användare.

Kontakta oss för offert om du vill ansluta många användare eller om din anslutning sker i ett land utanför EU/EES/Schweiz.

PRO

PRO-kontot innehåller utöver funktionerna i kontotypen BAS även möjlighet till sammanhållen journalföring, dvs se remisser och svar från andra vårdgivare med patientens medgivande.

I den här kontotypen kan vårdgivaren även spara remisser i Provtagningsnätverket – ett nätverk av remitterande vårdgivare och provtagare vilka gör det möjligt för patienter att ta sina prover i hela Sverige. Vid provtagning i LabPortalen av remiss från annan vårdgivare via provtagningsnätverket debiteras provtagaren 20 kr.

- Priset för PRO är 199 kr per månad per användare.
- Priset för anslutning av enskilda utländska vårdgivare inom EU/EES/Schweiz till LabPortalen är €50 per månad per användare.

Kontakta oss för offert om du vill ansluta många användare eller om din anslutning sker i ett land utanför EU/EES/Schweiz.

Provtagningskonto

Med Provtagningskontot finns möjlighet att öppna upp remisser från andra vårdgivare för att utföra provtagning. Denna kontotyp är kopplad till eXprov - ett faktureringssystem som används för att få betalt för utförda provtagningar.

Kostnaden är 350 kr per månad och inkluderar fem användare, varav det går att lägga till fler mot en kostnad. Vid provtagning i LabPortalen av remiss från annan vårdgivare via provtagningsnätverket debiteras provtagaren 20 kr.

GRATIS

GRATIS-kontot innehåller funktionalitet för att skicka remisser och ta emot svar från laboratorier och röntgen.
Journalposterna sparas endast i 90 dagar så lagring och signering behöver ske på annat sätt. För långtidslagring av svar krävs en uppgradering till BAS eller PRO.

GRATIS-kontot gäller endast för svenska kunder.

Externa system

Denna kontotyp är till för kunder som vill ta del av en eller flera av våra API:er och integrera LabPortalen mot eget system, med gränssnitt och funktioner anpassade till sin egen verksamhet.
Kontotypen Externa system inkluderar möjlighet till automatiskt skapande av remisser in till LabPortaIen och vidare ut mot provtagare och laboratorier. Det går även att göra export av inkomna svar till LabPortalen från laboratorier. De discipliner vi stödjer är klinisk kemi, mikrobiologi och immunologi.

Vill du veta mer om hur du ansluter dig som Externt system? Gå in på dev.infosolutions.se för att registrera ett konto och ta del av dokumentationen.