Uppkopplad PNA-verksamhet

En enkel uppkoppling av PNA-instrument

Comachi - vårt system för uppkoppling av instrument för patientnära analys och även ett provtagningsgränssnitt där vi kan skriva in resultat för manuella tester.

Comachi, som är ett webbaserat verktyg som vänder sig till provtagare inom PNA-verksamhet ser till att ge tydliga instruktioner och som hämtar mätdata automatisk från instrumenten för att data ska kunna skickas vidare tillbaka till ett journalsystem igen.

Alla uppkopplade instrument är testade av oss så att vi kan garantera rätt avläsning varje gång. Det ger er en ökad trygghet i att värden är rätt utan risk för manuella fel vid överföring till ert journalsystem

Manuella tester

Systemet har tydliga, enkla och uppdaterade anvisningar för all provtagning - även för de manuella testerna. Svaren läses av på samma sätt som vanligt, men skrivs in i Comachi så att det blir möjligt med elektroniska svar ut och vidare in i ett journalsystem.

Manuella tester är till exempel halsprover (strep-A) eller liknande som i sig inte analyseras i ett instrument men där vårt system ger en kontroll på att felaktiga värden inte kan skrivas in.

Mätdata till journalsystem

Data från de uppkopplade instrumenten skjuts över till vår centrala server och därifrån exporteras data ut vidare till vår integrationsmotor.

Denna integrationsmotor har i sin tur kontakt med många av de olika journalsystemen och laboratoriesystemen på marknaden där den levererar både remisser och svar till över 1500 olika vårdgivare och laboratorier.