Uppkopplad PNA-verksamhet

En enkel uppkoppling av PNA-instrument

Connect, är ett webbaserat system som vänder sig till provtagare inom PNA-verksamhet. Systemet hämtar analyssvar automatiskt från PNA-instrumentet och skickar det till ditt journalsystem. Systemet hanterar flöden både med och utan remiss för analyserna. Den som använder system kan själv bestämma sitt flöde.

Connect kan också användas för att skriva in resultat manuellt tex Strep_A och därefter transportera in analyssvaren till olika system.
Alla uppkopplade instrument är testade av oss så att vi kan garantera rätt avläsning varje gång. Det ger er en ökad trygghet i att värden är rätt utan risk för manuella fel vid överföring till ert journalsystem.

Önskar du ytterligare information om vilka PNA-instrument som finns i systemet idag?

Kontakta oss


Manuella tester

Systemet har tydliga, enkla och uppdaterade anvisningar för all provtagning - även för de manuella testerna. Man kan skriva in analysresultat i Connect och därefter skicka ut svaren elektroniskt till ett journalsystem.

Manuella tester är till exempel halsprover (strep-A) eller liknande som i sig inte analyseras i ett instrument men där vårt system ger en kontroll på att felaktiga värden inte kan skrivas in.

Mätdata till journalsystem

Data från de uppkopplade instrumenten förs över till vår centrala server och därifrån exporteras data ut vidare till vår integrationsmotor.

Denna integrationsmotor har i sin tur kontakt med flera olika journalsystemen och laboratoriesystemen på marknaden där den levererar både remisser och svar till över 1500 olika vårdgivare och laboratorier.