Säkerhet & Integritet

Säkerhet, kvalitet och funktionalitet är mycket viktigt för oss på InfoSolutions Sverige AB. Vi har som företag ansvar för de produkter vi sätter på marknaden och även för våra kunders integritet. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga vid användning av våra produkter och arbetar systematiskt och långsiktigt för att uppnå hög kvalitet och säkerhet. Vi bevakar kommande lagstiftningar, ISO-standarder och branschens utveckling för att hålla oss uppdaterade. Att arbeta proaktivt med säkerhet och integritet är något vi värderar högt. InfoSolutions strävar alltid efter att skapa långsiktiga och goda relationer med våra kunder och samarbetspartners.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledningssystemet är grunden för allt arbete som utförs i företaget. Det är processbaserat och består av InfoSolutions processer, kvalitetspolicy samt kvalitetsmål. Kvalitetsledningssystemet omfattar design, utveckling, tillverkning, marknad och försäljning av produkter (mjukvara) som används för att skicka information elektroniskt mellan vårdgivare, laboratorier och patienter. Kvalitetsledningssystemets utformning och omfattning baseras på att InfoSolutions CE-märkta medicintekniska produkt, LabPortalen är i klass I (enligt förordningen (EU) 2017/745). InfoSolutions kvalitetsledningssystem uppfyller krav från: · EN ISO 13485:2016 · EN ISO 13485:2016/AC:2018 · EN ISO 13485:2016/A11:2021 · Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Integritet

Vi på InfoSolutions Sverige AB arbetar aktivt för att vår personuppgiftsbehandling ska ske lagligt, skyddat och kontrollerat. Allt detta görs med fokus på att värna om skyddet för registrerades integritet och personuppgifter. För behandling av patientuppgifter i våra produkter och tjänster agerar vi i flesta fall personuppgiftsbiträde åt vårdgivare eller laboratorium. Vi är personuppgiftsansvariga då du är i kontakt med vår support- och serviceorganisation eller i andra kontakter med oss som inte är kopplade till våra produkter och tjänster. Vill du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter samt använder oss av cookies klicka på nedan länk: https://infosolutions.se/integritetspolicy/ Du kan också kontakta oss via mejl: dataskyddsombud@infosolutions.se