Säkerhet & Integritet

En samordnad hantering av säkerhet

Alla våra produkter utgår från någon form av kommunikation av patientinformation och därför är säkerhet alltid en central fråga.

Vi gör ingen eller liten skillnad i hur vi tänker säkerhet mellan produkter och tjänster utan ser till att hålla en linje som passar alla produkter så att vi inte riskerar att fel information ska läcka ut. Din data är alltid säker i våra händer.

Säkerheten och patientens integritet är orsaken att vi ibland inte kan lämna ut information till dig som ringer vår support, eller som anger personnummer i mail eller i annan dialog med oss.

Kvalitet och lagar

I alla våra system, tjänster och produkter följer vi givetvis GDPR och Patientdatalagen.

Vi arbetar likvärdigt med alla system på ett sätt som om de vore CE-märkta, även om vissa av våra system inte ligger inom ramen för vad som går att CE-märka.

Vi är i de allra flesta fall personuppgiftsbiträden och tecknar avtal med personuppgiftsägaren kring vår hantering av personuppgifter.

Integritet

För oss på InfoSolutions Sverige AB kommer individ och patient alltid först och vår integritetsskyddspolicy förklarar hur vi hanterar personuppgifter i samband med att våra systemanvändare lagrar data om sina patienter/individer.

InfoSolutions är i nedan beskrivna tjänster aldrig informationsägare utan informationsbiträde med uppgift att behandla, lagra, sammanställa, ändra, skicka vidare eller presentera informationen.

InfoSolutions Sverige AB vänder sig inte direkt till patient eller individ med sina tjänster och produkter utan alltid till företag, organisation eller motsvarande.