Lab2Lab

Kommunikation från laboratorium till laboratorium

De flesta av landets laboratorier anlitar ett eller fler andra laboratorier som underleverantörer för att nå större bredd i sitt utbud till sin region och sina beställare.

Ofta handlar det om specifika analyser som ett laboratorium köper av ett annat för att på så sätt spara resurser och slippa investera i egen dyr utrustning när volymen är för låg.

I många år har denna hantering varit högst manuell, men nu finns stödet Lab2Lab i LabPortalen som är byggt för att automatisera, förenkla och effektivisera även denna hantering.

Automatik i skapande av remisser

Lab2Lab är främst en tjänst för de laboratorier som vill anlita andra laboratorier som underleverantör, och som vill automatisera, digitalisera och effektivisera den verksamheten.

Lab2Lab medför inga nya moment eller nya rutiner för det remissmottagande laboratoriet. De kommer få remissen helt enligt sina befintliga rutiner, och rören kommer att vara märkta med rätt koder direkt.

Det remitterande laboratoriet får en mindre hantering då alla remisser måste avgångsregistreras och märkas om med nya etiketter från LabPortalen. Därmed skapas en hög kvalitet i hela leveransen.

Flöde av remiss och svar

Läkare beställer analyser i sitt befintliga journalsystem, och remissen skickas till laboratoriet. Laboratoriet anlitar i sin tur en underleverantör och remissen går omedelbart vidare in till LabPortalen.
Där ligger den och väntar på att en användare på laboratoriet ska scanna in ett av rören, och då hittas remissen. När remissen hittas kan nya etiketter skrivas ut och röret märks med den nya informationen och remissen skickas sen helt elektroniskt till underleverantören.

Underleverantörer tar emot remissen enligt sina normala rutiner, och tar även emot provröret som redan är korrekt märkt och som därför passar in underleverantörens arbetsflöde.
Analys sker och ett svar skickas tillbaka till LabPortalen, som också är avlämningspunkten för ansvaret mellan de två laboratorierna.

LabPortalen kan exportera ut svaren automatisk, manuellt eller så kan de helt enkelt skrivas av om laboratoriets laboratoriesystem inte har stöd för automationen. Svaret från laboratoriet skickas vidare ut till remitterande journalsystem och når den remitterande läkaren.

Processen sparar tid för alla inblandade parter och ger vården höjd kvalitet, snabbare hantering och kortare svarstider.

Stödet Lab2Lab finns i LabPortalen

Lab2Lab vilar helt på tjänsten LabPortalen. och kräver att både laboratorier som vill använda underleverantörer och underleverantören måste använda sig av LabPortalen.
Integrationen sker i projektform och våra erfarna projektledare är med och stöttar i hela processen.

Vill du veta mer om lösningen Lab2Lab?

Kontakta oss