Driftinformation:Vi hänvisar alla patienter och privatpersoner till 1177 då vi inte kan eller får svara på patientärenden.

InfoSolutions testverksamhet och ”krigsåret” 2020

Nationell testverksamhet för påvisning av Covid-19

Just nu arbetar vi på uppdrag av Folkhälsomyndigheten för att öka tillgängligheten för testning av covid-19. All provtagning och testning för covid-19 sker efter regionala och lokala riktlinjer. För information om vad som gäller i din region hänvisas till 1177 och regionens webbplats.

Vårt bidrag i kampen mot covid-19

InfoSolutions är med i den nationella kampen mot covid-19 och med våra produkter LabPortalen så tillhandahåller vi en lättanvänd och skalbar lösning för att skapa remisser, genomföra provtagning och återrapportera mellan laboratorium och vårdgivare eller 1177. Lösningarna togs fram i samråd med Folkhälsomyndigheten baserat på de färdiga komponenter som vi redan levererade till vården.

Media

Här är exempel på artiklar i media där vårt koncept uppmärksammats

https://www.marsta.nu/startsidan/har-ar-arlandas-nya-teststation/

https://www.orebronyheter.com/infosolutions-fortsatter-nationell-testning-av-covid-19/

https://www.bussmagasinet.se/2021/02/samtrans-omsorgsresor-testar-flygresenarer/

https://www.medtechmagazine.se/article/view/775173/infosolutions_och_samtrans_far_coviduppdrag

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/05/fa-anvander-drive-in-stationer-for-coronatest/

https://www.market.se/nyhet/vardpersonal-testas-for-corona-utanfor-lidl-tvekade-inte

https://www.svd.se/regionradets-svar-om-de-fa-testerna-missar-poangen

https://www.svd.se/oklart-nar-malet-med-100000-tester-ar-uppnatt

Nu används vårt koncept av 15 regioner och vi har genomfört över 4 miljoner provtagningar i landet.