Nationell testverksamhet för påvisning av Covid-19

Just nu arbetar vi på uppdrag av Folkhälsomyndigheten för att öka tillgängligheten för testning av covid-19. All provtagning och testning för covid-19 sker efter regionala och lokala riktlinjer. För information om vad som gäller i din region hänvisas till 1177 och regionens webbplats.
Folkhäsomyndigheten, frågor och svar

Folkhälsomyndigheten, utökad testning för covid-19