LabPortalen/eRemiss

LabPortalen – skicka elektroniska remisser och minska pappershanteringen

Vill du också spara tid, minska pappersarbetet och spara på miljön? Anslut dig i så fall till LabPortalen. På så vis kan du snabbt och enkelt skicka remisser och få svar utan att hantera papper. Vi erbjuder en användarvänlig och underhållsfri tjänst. Du får svaren direkt i systemet när du skickar elektroniska remisser till alla anslutna laboratorier och röntgenmottagningar.

Du kan enkelt integrera LabPortalen med ditt journalsystem eller använda det som en fristående tjänst. LabPortalen är ett komplett och säkert system för elektronisk hantering av remisser och svar.

LabPortalen kan användas i hela landet och kopplar samman över 1500 olika vårdgivare med över 30 laboratorier inom de flesta discipliner och 40 röntgenmottagningar i landet. I LabPortalen finns flera moduler som går att koppla på för att underlätta arbetet i vården, såsom KonsultationsRemiss, PatientPortalen, TrackIt och Lab2Lab.

Lätt att integrera med ditt journalsystem

LabPortalen kan lätt integreras med ditt nuvarande system i och med att InfoSolutions samarbetar med de flesta leverantörer av journalsystem. Vi konkurrerar inte med ditt journalsystem utan ger dig helt nya verktyg.

Du får en inbyggd remiss- och svarstjänst som är:
● Automatisk
● Underhållsfri
● Alltid uppdaterad

När du använder LabPortalen behöver du inte bry dig om fellistor eller att uppdatera och hantera analyskataloger. De delarna tar vi hand om så att du kan fokusera på ditt jobb.

LabPortalen en CE-märkt medicinteknisk produkt och är kontrollerad och godkänd av våra anslutna laboratorier och röntgenmottagningar.

Behöver ditt journalsystem en uppdatering inom remiss- och svarshantering? Be din leverantör kontakta oss så löser vi det åt dig!

En omfattande tjänst

LabPortalen är en komplett remiss- och svarsmodul som kan användas helt fristående, eller integrerat i portaler eller journalsystem.

Systemet har stöd för alla discipliner, inklusive röntgen och fysiologi, och tillhandahåller kvittenser och notiser så att användare hela tiden vet status på remiss och svar.

● Kemi
● Mikrobiologi
● Immunologi
● Farmakologi, läkemedelsprover och drogtester
● CMMS och genetik
● Patologi och cytologi
● Röntgen och fysiologi

Exempel på systemets standardtillämpningar:

● Hantering av försäkringsärenden vid beställning av röntgen och lab.
● Kontroll mot försäkringsbolagen vid beställning av röntgenundersökning, så vården själv slipper göra kontroll via fax eller telefon.

Stöd för automation

Vi vill inget hellre än att du ska automatisera dina rutiner så långt det är möjligt. Därför innehåller LabPortalen flera möjligheter för integration och automation som nyttjas av många idag.

Digitaliseringen av vården ger nya möjligheter för både den digitala vården och den fysiska vården som vill ta sig mot automation och digital hantering av vissa processer.

En automation av remisserna kan skapas vid exempelvis screening där ett större antal likartade remisser skickas samtidigt. Det kan även vara inför ett besök där patienten har svarat på en enkät som "beslutar" att skicka remiss till patient. Denna patient är provtagen och klar när träff med läkare senare sker.

● Automatiskt skapade remisser
● Exporter av svar från LabPortalen

LabPortalen är den centrala punkten för laboratorier och vårdgivare att mötas, men ibland önskar vårdgivare kunna ladda in sina svar i eget system för specifik hantering eller för att vidare sköta hantering av patientrelationen. I de fallen har vi en bra exportfunktion.

Stort provtagningsnätverk och starkt provtagningsstöd

LabPortalen ger ett starkt stöd för provtagare i vården.

Genom att använda LabPortalen som provtagningsmodul öppnas möjligheten till att ta prover åt flera vårdgivare och vara en del i Sveriges största provtagningsnätverk. Tillsammans ger vi täckning för provtagning i hela Sverige, en tjänst som nationella initiativ, forskning, digitala vårdgivare och väldigt många patienter får stor nytta av.

Dessutom ger det er som provtagare en ny inkomst.

All hantering av fakturering sköter ni själva, om ni vill. Givetvis har vi även en modul för automatisk hantering av faktureringen. Använder ni den, ja då behöver vi mest veta vilket konto vi ska betala pengarna till.

Byggd för integration

LabPortalen är byggd för integration av journalsystem och flera av marknadens olika journalsystem har en färdig integration och ett tätt samarbete med oss.

Integrationen ger journalsystemet en modern och central remiss- och svarsmodul med uppkoppling till laboratorier och röntgenmottagningar i hela Skandinavien.

Integrationerna är anpassade efter de olika journalsystemens behov och skiljer sig därför något mellan varandra. Marknadens journalsystem har ofta en djupare integration som inkluderar mer tjänster och dialog mellan de två systemen, och andra egenbyggda system kan enkelt integreras via API för att automatisera sina processer med automatiska remisser eller exporter av svar från LabPortalen.

Vill du höra mer om våra befintliga integrationer och hur du integrerar ditt system till marknadens mest kompletta remiss- och svarssystem.

Kontakta oss