Driftinformation:

Digitaliserar vidarebefordring av röntgenremisser

RöntgenPortalen som är en webbapplikation som används för att söka fram remisser och vidarebefordra dem.

Enkelt och tidseffektivt mellan olika röntgenenheter och röntgensystem

Remissen skickas direkt från RöntgenPortalen till mottagarens RIS och kan även skicka ett brev till patienten med information om vart remissen är vidarebefordrad (via BrevPortalen).

Ha kontroll över vart remissen skickas

I RöntgenPortalen ses en samlad historik över remisserna och enheten kan själv se vart, när och till vem som remissen skickades vidare till.