Digital waranprovtagning i Sörmland

Som ett led i att digitalisera provtagningsflöden har InfoSolutions ingått samarbete med Region Sörmland och Unilabs för att möjliggöra digitalt flöde för Waranprovtagning.

Cirka 1600 patienter i Region Sörmland behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin (Waran). Detta kräver täta provtagningar för patienten. Doseringsbrev och labbremiss har tidigare skickats med posten.

För att korta ledtiderna med postgången och effektivisera organisationen har det byggts en lösning där patienterna kan välja att få sina doseringsbrev och kallelser digitalt via ny etjänst på 1177. Remiss och provsvar skickas digitalt via InfoSolutions remiss- och svarsystem LabPortalen.

– Det finns flera fördelar med att läsa breven digitalt. Det är snabbt, säkert och du har möjlighet att läsa det var du än befinner dig, säger Anna Persholm, sjuksköterska på Waran-teamet Sörmland.

Om du använder Waran eller Warfarin kan du anmäla dig till tjänsten genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om digitalt doseringsbrev på 1177.se.

Tillsammans förenklar vi IT i vården och gör skillnad för patienter och vårdpersonal.