Driftsättning av LabPortalen i VGR

InfoSolutions vann för en tid sedan upphandlingen av remiss- och svarssystem för vården i Västra Götalandsregionen. Uppdraget omfattar alla remisser och svar för provhantering inom regionen, främst avseende laboratorieanalyser, men även till viss del röntgen och allmänremisser.

Den 13 maj 2023 driftsattes första etappen gällande införandet av LabPortalen som remiss- och svarsportal enligt plan. Etappen omfattade uppkoppling av laboratorierna för mikrobiologi och immunologi på Sahlgrenska och Biobank Väst samt beställarsidan (Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt externt provtagningsstöd för nämnda laboratorier inom VGR). Nu fortsätter arbetet med att koppla upp ytterligare laboratorier och beställare mot LabPortalen i regionen.

– Det har varit intressant och utvecklande men framförallt väldigt roligt att få starta upp arbetet med det här projektet. Tack vare dedikerade projektmedlemmar och ett väldigt bra samarbete mellan kunden och oss som leverantör lyckades vi leverera första fasen helt enligt plan. Nu ser vi fram emot fortsatt arbete tillsammans! säger Anna Uhlmann, huvudprojektledare från InfoSolutions.