Fler labb får digital svarshantering

Att få direkt tillgång till medicinska labb över hela Sverige, och för labben att nå vårdgivare - det är en viktig orsak till att fler väljer LabPortalen för den digitala remisshanteringen av prover.

Under våren har nya kunder hittat till InfoSolutions plattform LabPortalen som kopplar samman vårdgivare och labb. Allt fler ser fördelarna med att slippa hantera remisser och provsvar på papper, men även nätverket lockar, tror InfoSolutions produktägare Anna Uhlmann.

– Det är såklart jätteroligt att fler och fler laboratorier upptäcker LabPortalen. Att fler laboratorier ansluter sig gör att målet att LabPortalen ska vara navet i ett nationell provtagningsnätverk kommer allt närmare. Här är det nätverket i sig som blir fördelen för våra användare, säger Anna Uhlmann.

Nya laboratorier som anslutit sig är bland andra regionslabben i Gävleborg, Halland, Kalmar, Värmland och i Östergötland.

LabPortalen är en webbaserad lösning för hela informationshanteringen kring provtagningsprocessen. Remittenten beställer proverna när hen sitter tillsammans med patienten, remissen skickas elektroniskt till labbet och när proverna är analyserade kommer det ett elektroniskt svar tillbaka till remittenten och hen kan gå igenom provsvaren med patienten.

För laboratorierna innebär LabPortalen att de strukturerat kan få in den informationen som de vill ha från remittenterna till sitt labsystem baserat på analyskatalogen som visas i remissblanketten.

LabPortalen kan användas fristående alternativt integrerat i vårdgivarens journalsystem.

– På många håll används fortfarande pappersremisser och provsvar på papper som skickas med fax, det kan finnas risker med det som äventyrar patientsäkerheten så vi tycker det är positivt att fler går över till digital hantering, säger Anna Uhlmann.

Det har varit ett omtumlande år för hela världen sedan covid-19 upptäcktes. På InfoSolutions har det varit stort fokus på att sätta upp och hantera nationell provtagning. Det arbetet har också gett erfarenhet och ovärderliga kontakter.

– Med det nätverket vi har byggt upp, under många år, får vårdgivare tillgång till nästan alla labb och ett i det närmaste fullständigt utbud av prover och olika labb, det är viktigt i dag för våra kunder. Ett digitalt nätverk förkortar ledtider och patientsäkerheten ökar, säger Alex Stendahl, vd InfoSolutions.


Läs mer om LabPortalen HÄR eller kontakta vår support för att att ansluta dig.