Förlängt uppdrag rörande storskalig testning för covid-19

Nu står det klart att InfoSolutions i samarbete med Samtrans Omsorgsresor får fortsatt förtroende av Folkhälsomyndigheten att bistå samhället med nationell storskalig testning av covid-19.  

Syftet är att även fortsättningsvis kunna erbjuda regionerna testkapacitet för påvisande av covid-19. Det förlängda uppdraget sträcker sig fram till 31 mars 2022, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Redan i april 2020 tog InfoSolutions tillsammans med Samtrans Omsorgsresor initiativ till mobila teststationer för att snabbt få igång kapacitet för provtagning av covid-19. Över 250 mobila provtagningsenheter etablerades i regioner runt om landet.

– Vi är stolta över att även fortsättningsvis kunna hjälpa samhället med logistik och övriga tjänster kopplat till testning. Vi hoppas självklart att behovet successivt ska minska, men vi kommer att vara redo med nya praktiska och innovativa lösningar för att hantera de behov som samhället har, säger Eric Steijer, Marknadschef för Samtrans Omsorgsresor.

I februari 2021 tilldelades InfoSolutions i samarbete med Samtrans Omsorgsresor och Apoteket AB uppdraget av Folkhälsomyndigheten att bistå samhället med nationell storskalig testning av covid-19, tillgängligt för de regioner som ville ha tjänsten. Hittills har över 5 miljoner tester genomförts av leverantörerna i 15 av landets 21 regioner.

– Vi fortsätter att leverera mobil testverksamhet där det behövs. Samarbetet med regionerna har varit det som gjort att människor i hela landet har kunnat testa sig. På det viset har smittspridningen minskat och gett möjligheten till vanligt liv för den som varit frisk, säger Alex Stendahl, vd och grundare av InfoSolutions.

Se vår film om hur det hela började.