Håller koll på proverna

Varje dag skickas prover från vården till laboratorier för analys. För att proverna inte ska tappas bort används kodsystemet TrackIt.

Med hjälp av InfoSolutions nya tjänst TrackIt kan proverna följas i varje steg från patienten och provtagningstillfället ända in till laboratoriets analysverktyg. Fastnar de någonstans, är det lätt att se var.

TrackIt är en ny tjänst som utvecklats av InfoSolutions under coronapandemin för att följa de tusentals prover från stationerna för egenprovtagning runt om i landet, till respektive regions laboratorium. Spårningen görs med streckkoder och en avläsare. Streckkoden fästes på behållaren som innehåller proven, som sedan läses av vid varje tillfälle som kollit omlastas. Om det till exempel ska transporteras eller förvaras i kylanläggningen, sedan när provröret ompaketeras i ett större kolli och sedan hela vägen under transporten och fram till analystillfället.

– Det här är en tjänst som verkligen hjälpt oss under den här tuffa tiden under coronapandemin när stora mängder prover skulle hanteras, men nu ser vi att det är en tjänst som kommer att finnas kvar, säger Alex Stendahl, vd och grundare av InfoSolutions.

En viktig funktion för effektiviseringen är att spårsystemet innehåller en larmfunktion som utlöser då kollit med prover inte anländer inom en viss tid.

Larmfunktionen ställs in olika utifrån förväntad ankomsttid till slutdestination.

TrackIt är en webbaserad fristående tjänst som kan användas med LabPortalen, eller vilket annat system som helst som hanterar prover och provsvar.


Hallå där, ABC Labs, vad tycker ni är bäst med Trackit?

– Den största vinsten med TrackIt är att systemet medför en översikt för individuella prover från det att patient provtar sig på provtagningsstationer tills det att prover når laboratoriet. Detta gör att felsökningsarbeten kan starta snabbare ifall det visar sig att ett paket med prover inte har anlänt till laboratoriet enligt plan, vilket har medfört att patienter har kunnat få sina provsvar snabbare, säger Elin Wiklander som är Operations Manager på ABC Labs.

Hur hanterade ni proverna som kom in innan?

– Laboratoriet har egna rutiner för hur mottagning, ankomstregistrering och uppackning av prover ser ut. Samtliga prover ankomstregistreras på individnivå i vårt LIMS (laboratory information management system) och rutinerna för detta fanns redan innan TrackIt. Det TrackIt har tillfört är ytterligare spårbarhet på paket/kolli-nivå, vilket skapar en brygga för ytterligare spårbarhet mellan provtagningsstationer, apotek, transportörer och laboratoriet.

Hände det att prover kom bort ibland? Vad innebär det?

– Det händer att en mindre mängd prover försvinner i provtagningskedjan innan prover når laboratoriet av diverse olika anledningar. Detta inträffade både innan TrackIt och även efter TrackIt. Grundproblematiken har som sådan inte förändrats, men i och med att TrackIt’s larmfunktion eskalerar när ett paket/kolli potentiellt har kommit bort så kan felsökning starta snabbare än vad det gjorde tidigare.


TrackIt är en tjänst som erbjuds vårdgivare och laboratorier, ej privatpersoner. Vill du veta mer om TrackIt? Kontakta oss på InfoSolutions.