InfoSolutions fortsätter nationell testning av covid-19

Folkhälsomyndighetens upphandling av nationell storskalig testning av pågående covid-19-infektion har tilldelats.

Uppdraget går till Infosolutions och medaktörerna Samtrans Omsorgsresor, Apoteket, Doktor24 och Platform24.

Tidigt i våras tog Infosolutions initiativ till att starta mobila teststationer för att snabbt få igång storskalig testning av covid-19. Regioner och myndigheter var positiva och i dag finns möjlighet att testa sig vid bussar och bodar utplacerade på 230 platser  i Sverige. Sedan i somras hanterar Apoteket utlämning av testkit för egenprovtagning i hemmet, i hälften av landets regioner. I slutet av förra året inledde Folkhälsomyndigheten en upphandling av nationell storskalig testning enligt lagen om offentlig upphandling. Nyligen tilldelades Infosolutions det formella uppdraget.

Pandemin har krävt stora insatser från samhällets aktörer och jag är tacksam för att vi är många som jobbar tillsammans under den här dramatiska tiden. Nu fortsätter vårt arbete med att testa för pågående infektion, säger Alex Stendahl, vd InfoSolutions.

Med i uppdraget från Folkhälsomyndigheten ingår aktörer som på olika sätt bidrar med bredd, kunskap och kapacitet. Apoteket AB, med närvaro i hela landet, fortsätter uppdraget att tillhandahålla testkit för provtagning hemma.

Vi är mycket glada att få fortsätta att bidra till att minska pandemins följder för våra invånare, säger Apotekets vd Ann Carlsson. Genom vårt samarbete med InfoSolutions ser vi fram emot att fortsätta och utveckla detta uppdrag enligt Folkhälsomyndighetens och regionernas önskan.

Bussar, personal och logistik vid de mobila teststationerna har sedan starten levererats av Samtrans.

Vi är stolta över det här utökade förtroendet, att få bygga vidare på samarbetet med InfoSolutions och Folkhälsomyndigheten med nationell tillgänglighet och testkapacitet. Dagens besked ger en ökad förmåga till testning och smittspårning, säger Tomas Hansson, vd på Samtrans Omsorgsresor.

Preliminär avtalstid är hela året 2021 ut, med möjlighet till förlängning vid behov ytterligare 12 månader. I upphandlingen ingår stöd från Doktor24 och Platform24 vid behov

Kontakt: Alex Stendahl, vd InfoSolutions, alex@infosolutions.se,  070-855 61 14. Kommunikation och pressfrågor: Hanna Brodda,  hanna.brodda@mediefy.se, 070-4834300.

***

InfoSolutions AB startade de mobila teststationerna och fram till idag har drygt en miljon provsvar administrerats. Infosolutions hanterar digitala remisser och provsvar för provtagning mellan drygt 1000 vårdgivare och testlaboratorier i Sverige med mjukvaran LabPortalen.

Apoteket AB lämnar ut och tar emot testkit för egenprovtagning av pågående Covid 19 på apotek i 11 av landets regioner. Hittills har drygt 400 000 personer fått hjälp med PCR-provtagning.

Samtrans Omsorgsresor AB är en del av Nobina-koncernen, Nordens största kollektivtrafikföretag. Varje år utför Samtrans Omsorgsresor ca 1,7 miljoner personresor, framförallt på uppdrag av kommuner och landsting.