InfoSolutions köper upp KEYFO

Som ett led i InfoSolutions fortsatta expansion stärks nu erbjudandet genom ett förvärv av aktiebolaget KEYFO.

KEYFO levererar streckkodssystem och etikettmaterial till hälso- och sjukvården och kliniska lab, bland annat som certifierade återförsäljare hos Zebra. InfoSolutions har tidigare använt KEYFO som leverantör av etiketter och etikettskrivare, men valde att flytta verksamheten närmare för att få bättre struktur och distribution.

InfoSolutions kan nu erbjuda en komplett infrastruktur för hälso- och sjukvården där KEYFO står för hårdvara samt förbrukningsvaror och InfoSolutions för mjukvara med remiss- och svarssystemet LabPortalen. Detta kommer innebära enklare förfarande med beställningar, support och utveckling samt snabbare hantering och tillgång till utrustning. InfoSolutions når fler delar av kundens verksamhet och blir en bra partner för labben.

Vd för dotterbolaget blir Mathias Andersson som samtidigt kommer fortsätta i rollen som marknadschef på InfoSolutions AB. Grundaren och tidigare ägaren av KEYFO, Kjell Forsberg, är en känd profil i branschen och kommer vara med i driften av dotterbolaget under minst 12 månader framåt.

– Jag går i pension nästa år och genom att sälja KEYFO till InfoSolutions ser jag möjlighet för bolaget att utvecklas till nya nivåer, berättar Kjell Forsberg.

– KEYFO är välrenommerat och känt inom branschen och eftersom vi är inom samma gebit har vi liknande kunder. Vi vill växa bolaget och ligga på lager, på det sättet kan vi nå nya kundgrupper och få ingångar till fler spännande investeringspunkter, säger Mathias Andersson.

Förvärvet skedde genom bolagsköp den 12 januari 2022 och KEYFO System AB blir ett helägt dotterbolag till InfoSolutions Sverige AB. Målet är att bredda marknaden och nå ut i fler länder i Europa.