InfoSolutions lanserar KonsultationsRemiss

Nu är det dags att ha en nationell konsultationsremiss tjänst som fungerar. Hösten 2022 kommer InfoSolutions släppa en modul i LabPortalen* där digital hantering av remisser och svar mellan vårdgivare möjliggörs.

KonsultationsRemiss är en webbaserad SaaS-tjänst som gör att vårdgivare kan utbyta information mellan varandra, till exempel mellan allmänläkare och specialister eller mellan en optiker och ögonläkare. Tjänsten tar oss mellan olika system, oavsett om det är journalsystem, regioner eller till och med länder.

Remittenter kan skicka elektroniska konsultationsremisser till andra vårdgivare som inte är anslutna till det journalsystem som remittenten själv använder.

– Konsultationsremisser är i flera delar av landet redan elektroniskt, men genom vår satsning så öppnar vi upp så att privata aktörer kan kommunicera enkelt med alla, säger Alex Stendahl, vd på InfoSolutions.

Remissmottagaren slipper hantera pappersremisser och har möjlighet att digitalt besvara remisserna. Remissmottagren kan själv konfigurera upp och designa sin remissblankett med relevanta frågor för sin verksamhet. På så vis är det enklare för remittenten att fylla i remissen så komplett som möjligt för att underlätta den fortsatta utredningen av patienten.

Detta är lösningen för de parter som inte använder samma journalsystem.

KonsultationsRemiss erbjuder självklart möjligheten att bifoga bilagor både till remisser och svar, detta för att säkerställa att remissflödet blir helt komplett mellan vårdgivarna.

Konsultationsremissen kan användas på två olika sätt:

  • Både remittent och remissmottagre arbetar i modulen för att skicka remiss, besvara remiss och läsa svar.
  • Endast remittent använder modulen. Remissmottagren tar istället emot konsultationsremissen via brev med hjälp av tjänsten BrevPortalen**

KonsultationsRemiss riktar sig till alla vårdgivare som vill ha ett digitaliserat arbetsflöde runt sin remisshantering för att på så sätt kunna arbeta både tidseffektivt och patientsäkert.


Är du intresserad av att veta mer eller få en demo av KonsultationsRemiss?


*LabPortalen är en remiss- och svarsmodul som InfoSolutions tillhandahåller.

**BrevPortalen är en portal för elektroniska brev genom Kivra som InfoSolutions tillhandahåller.